Platobné údaje

IBAN: SK818360 5207 0042 0637 6941

Do poznámky pre prijímateľa uveďte Vaše meno.


Dôležité informácie

Konzultácie online  sa vopred objednávajú

Platbu je potrebné naplánovať tak, aby dva dni pred záväzným termínom bola pripísaná na účte. 

Ak v deň termínu nebudú finančné prostriedky uhradené, konzultácia online sa považuje za zrušenú.

Ostatné služby sa rovnako objednávajú pomocou formulára.

MP3 rozbory či výklady kariet sú zasielané až po obdržaní platby.
V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, email a telefónne číslo pre účely poskytovaných služieb ako sú konzultácie, rozbory a semináre. Zároveň sa stávam odberateľom newslettra zasielaného na mnou uvedený email. Tento súhlas so zasielaním noviniek môžem vždy odhlásiť prostredníctvom odhlasovacieho linku uvedeného v každom ponukovom maily.

 Čestne vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a ich poskytnutie je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia, čo potvrdzujem vyplnením objednávkového formulára. Jeho vyplnenie je považované za oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov. Rovnako zaslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obchodnými podmienkami. 

Tieto skutočnosti potvrdzujem zaškrtnutím príslušných bodov v objednávke. 


Objednávka

UPOZORNENIE:
V prípade neudelenia súhlasu a potvrdenia oboznámenia sa s obchodnými podmienkami nie je možné poskytnúť žiadnu zo služieb. 
Telefonický kontakt je dôležitý z dôvodu, že občas vyplníte zle svoju emailovú adresu a potom sa s vami neviem nijako skontaktovať. Na žiadne iné účely ako vzájomné upresnenie detailov vašej objednávky vaše telefónne číslo nebude použité!