Jantry - magické štvorce

Čo to je? Bližšie sa na to pozrieme v ďalších riadkoch, kde vám okrem iného ukážem, ako jednoducho si viete zhotoviť vlastnú osobnú talizmanovú jantru.

História magických štvorcov

Ich história siaha dosť ďaleko. Pokojne ich môžeme datovať aj na tisícky rokov. V Indii sa im hovorí Jantry. Ide vlastne o súčet čísel usporiadaných do štvorca, v ktorom súčet každého vodorovného, zvislého a priečneho stĺpca (radu) čísel je rovnaký. Niektoré štvorce ako uvádza R. Webster majú až štyridsať rozličných línii. Proti magickým štvorcom nemajú nič ani matematici a dokonca aj Benjamin Franklin nad nimi strávil nespočetné množstvo hodín a vymýšľal nové návody na ich vytvorenie. No a práve matematická dokonalosť ich priradila k amuletom a talizmanom.

Magické štvorce vznikli pôvodne v Číne a súvisia tak nejak okrajovo s korytnačkou. Legenda totiž hovorí, že prvý štvorec objavil Wu zo Hsia na kresbe korytnačieho panciera. Zvolal mudrcov, aby tento jav preskúmali a z toho nakoniec vzniklo feng šuej, čínska astrológia aj numerológia. Magické štvorce sa začali šíriť do Japonska, juhovýchodnej Ázie, Indie, Arábie až „došli“ aj do Európy. Najstaršia zmienka o nich sa datuje okolo roku 130 n. l. Ako talizmany sa začali používať v 15. až 16. storočí. Len pre zaujímavosť, venoval sa im aj Aleister Crowley.

Mág Kornelius Agrippa po dlhom štúdiu magických štvorcov niektoré pomenoval podľa planét. Takto postupne vznikali Anjelské tabuľky, ktoré neskôr začali používať členovia Ezoterického rádu Zlatého úsvitu. Takto by som mohla pokračovať a pokračovať, je naozaj veľmi veľa viac či menej známych mágov, ezoterikov, ktorí nejakým spôsobom ovplyvnili vývoj  štvorcov alebo štvorce ovplyvnili ich.

V Indii vznikol názov Jantra, ktorý v podaní magických štvorcov je akousi obdobou mandál. Rozdiel medzi nimi je ten, že mandala je kruhový obrazec kreslený okolo centrálneho bodu, ktorý predstavuje vesmír. Osobne je kreslenie mandál mojou obľúbenou relaxačnou technikou a nájdete ich aj na stránke vo fotoalbume. Takže jantra môže byť aj mandala, len štvorcová. Mandaly, tak ako aj jantry (grafické) slúžia na meditáciu nad hotovým výtvorom, ale veľký význam má aj ich samotné zhotovenie. (Musím vrelo súhlasiť.)

V podstate sa magické štvorce alebo teda aj jantry začali deliť na niekoľko druhov. Astrologické a osobné. Základ totiž vždy ostávajú čísla v nich, či už pôjde len o holý štvorec alebo čísla v krásnej mandale.

Astrologické jantry

Sú to magické štvorce s už vopred určenými číslami, ktoré (ak to teda správne chápem) sú navrhnuté tak, že reprezentujú energiu tej ktorej planéty. Napríklad pôvodný štvorec Saturna pochádza z Číny, ale našli sa aj štvorce so známkami hebrejčiny či sanskrtu a iných jazykov. Ich zhotovenie je podľa mňa jednoduché, lebo veď nepotrebujete nič, len hotovú predlohu, ktorú si prerobíte do tej podoby, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Talizmatické jantry by sa mali písať na papier alebo vyrývať do kovu. Dokonca by ste si ju mali zhotovovať podľa istého kľúča planetárnych charakteristík. (Či to robiť v pondelok alebo vo štvrtok poobede, napr.) Pripúšťa sa, že v súrnom prípade je jantru možné zhotoviť kedykoľvek.

Poznáme jantry Saturna – na dosiahnutie svetského úspechu, Jupitera – dáva majiteľovi moc, prestíž a autoritu, Marsu – ochraňuje majiteľa pred nehodami a poranením, Slnka – posilnenie pocitu pokoja v duši, Venuše – príťažlivosť pre opačné pohlavie, Merkúra – ochraňuje pred nepriateľmi a Mesiaca – prináša dobrých priateľov a úctu okolia.

Osobné jantry

To je už o dosť osobnejšie. Osobná jantra sa zhotovuje z dátumu narodenia konkrétnej osoby a jej cieľom je zvýšenie sebavedomia, sebadôvery, dosiahnutie úspechu. Tieto osobné jantry sú štvorce, ktoré obsahujú 16 čísel.

Zhotovíte si ich naozaj veľmi jednoducho. Uvediem príklad na vymyslenom dátume narodenia. 08.03.1986.

Zhotovíme si tabuľku 4x4. Ako pomôcku si stĺpce (zvislé rady) označíme písmenami zľava doprava A – B – C – D. V samotnej jantre toto označenie nepoužívame. Potrebujeme ešte vypočítať číslo životnej cesty, ktoré zistíme súčtom dátumu narodenia: 8+3+1986 = 26, čo delíme ďalej na 8.

Vysvetlím len prvý riadok, ostatné si doplníte podľa kľúča, ktorý priložím.

Do ľavého horného štvorčeka napíšte číslo mesiaca, v ktorom ste sa narodili. Do druhého deň, do tretieho posledné dvojčíslie roka a do štvrtého číslo životnej cesty.


Príklad:

3

8

86

8

84

10

1

10

9

87

7

2

9

0

11

85

 

Toto je základ, z ktorého vychádzate. Ostatné štvorce (ktoré som pre prehľadnosť uviedla) vyplníte podľa nasledujúceho kľúča:

A - mesiac

B - deň

C - dvojčíslie roka

D - číslo životnej cesty

C-2

D+2

A-2

B+2

D+1

C+1

B-1

A-1

B+1

A-3

D+3

C-1


Môže sa stať, že vám vyjdú záporné čísla, to je v poriadku. Osobne mám v mojej hneď dve čísla, ale to je tým, že som sa narodila v januári a ak od jednotky odpočítate napríklad dvojku, nemôžete sa dopracovať k inému ako zápornému číslu. Pre účely tabuľky je to bezpredmetné. Zapisujete ich ale v zápornom tvare teda -2, -1, inak vám súčet nebude sedieť.  V danom príklade je súčet čísel 105 v každom smere.

POZOR na majstrovské čísla. Ak vám vyjde číslo životnej cesty 22 alebo 11, neredukujeme. Uvádzame také, aké je.

Nuž, a čo s tým ďalej? Myslím, že to už nechám na vašej kreativite. Osobne som si spravila kombináciu grafickej a osobnej jantry (štvorcová jantra v kombinácii s mandalou a uprostred magický štvorec s číslami osobnej jantry). 

Zistila som, že sa s jantrou dajú skutočné zázraky nielen ako s talizmanom, ale aj pomôckou v numerológii, teda niečo ako barlička na objasnenie cesty životom, na pochopenie istých aspektov v svojom živote. Kombinujem tarot, kombinujem to, čo som si naštudovala a štvorce mi už nestačia, pretože okrem čísel tam už mám kopec textu, súvislostí, prepájaní a je to naozaj hodnotný materiál na meditáciu k ceste do vlastného vnútra.

Kam a ako ďaleko vás magické štvorce – jantry povedú je len na vás... Pretože kreativite sa medze nekladú a v prípade vášho záujmu je možné si vytvoriť osobné jantry ku konkrétnenu účelu... Len sa treba hrať s číslami a výrobou a zasvätením talizmanov...