Životné číslo 

Dátum narodenia v sebe schováva množstvo talentov, nadaní, možností, no aj neduhov, problémov. Každé jedno číslo v sebe schováva tak tu plusovú ako aj mínusovú hodnotu a záleží len a len na nás, ako budeme pristupovať k našim osobným životným výzvam a akú vibráciu si vyberieme, ktorou cestou pôjdeme.

Numerologický výklad sa nedá zredukovať len na životné číslo, je to syntéza všetkých čísel tak primárnych ako aj sekundárnych a ich vzájomnú kombináciu. 

V tejto sekcii sa budem venovať charakteristike samotného životného čísla.

Čo to je to životné číslo?

Vyjadruje nám konečný jednociferný súčet všetkých čísel v dátume narodenia a istým spôsobom odhaľuje zmysel nášho života. Ak ho dokážeme pochopiť, sme na ceste k poznaniu samého seba na vyššej úrovni. Môžeme povedať, že vďaka tomuto číslu je nám jasnejšia životná cesta.

Ako ho vypočítame?

Jednoducho. Súčtom každej číslice v dátume narodenia. Príklad, osoba narodená 28. 11. 1984:

2+8+1+1+1+9+8+4= 34

34 opäť spočítame:

3+4 = 7

Životným číslom tejto osoby je teda číslo 7 získané z 34.

Budem sa venovať len číslam, ktorými sú 1-9, čo je základ. Pre skúseného numerológa je však dôležitý aj údaj z ktorého sme jednociferné číslo získali.

Zjednodušene povedané, máme deväť životných ciest. Ktorá je tá vaša? 

P.S. Nezabúdajte, že tieto charakteristiky sú len čiastočnými ukazovateľmi o vašej osobnosti. V prípade, že sa o sebe chcete dozvedieť oveľa viac, je potrebné sa objednať na výklad. V mojom prípade už nejde len o numerologický či karmalogický výklad - moje výklady sú syntézou viacerých systémov. Samotné numerologicko-karmalogické výklady už nerobím. Sú ale súčasťou mojej konzultácie.

Pavlína

Popis životného čísla som pre vás pripravila s láskou a svetlom.      ©2018, Pavlína

Jednotka symbolizuje cestu, ktorá sa vyznačuje sebaistotou, osobitosťou, nezávislosťou, tvorivosťou a tieto atribúty sa prejavujú aj na povahe. Sú ambiciózni, možno viac egoistickí, zameraní na seba, občas s potrebou byť sám. "Jednotky" sú radi v čele, originalitu im nemožno uprieť. Individualisti, ktorí sa potrebujú prejaviť a stáť na vlastných nohách. Z času na čas uvažujú alebo konajú inak ako ostatní. Radi zavádzajú novinky, spúšťajú nové projekty. Sú celkom dobre obdarení predstavivosťou a potrebujú sa naučiť využívať viac vlastnú intuíciu. Jednotka prepožičiava silu vôle a radšej budú šéfmi ako podriadenými. A keď už, tak aspoň chcú mať hlavné slovo. Hlavným cieľom tejto vibrácie je naučiť sa prevziať za svoje činy zodpovednosť. Naučiť sa viac trpezlivosti, tolerancii a súcitu. Problémom býva, že jednotka dokáže ísť z extrému sebadôvery do extrému neistoty, závislosti, egoizmu až k panovačnosti.

Svojim spôsobom je to jedna z ťažších životných ciest, no paradoxne je na nej možnosť postupovať najrýchlejšie. Ľudia s touto vibráciou zažijú v rámci svojho života množstvo skúšok, prekážok, no súčasne majú silu presadzovať svoje túžby, ambície, ktoré sú vskutku odvážne a originálne. Ak dokážu pochopiť vibráciu jednotky, majú nabehnuté na to, že do svojho života pritiahnu úspech, hojnosť a víťazstvo. Určite to však nebude cesta ružovou záhradou, potrebujú naučiť na nej hospodáriť s energiou. "Jednotky" chcú svetu dokázať, že na to majú, istým spôsobom sú tvrdohlavé, ochotné sa "pobiť" s prekážkami. Neznášajú váhavosť a nedokončené veci. Spoliehajú sa sami na seba, sú to individualisti prekypujúci duchom plným budovania. Samozrejme, v prípade nezvládnutia energie jednotky prichádzajú pády, nezdary, poučenie, že omyly bolia a draho sa za nich platí. 

Dvojka je trocha z iného cesta ako jednotka. "Dvojky" sú skôr pasívnejšie, ak ich neovplyvňujú iné vibrácie, ktoré to prebijú. Sú skôr zamerané na druhých, na vzťahy, emócie, láskavosť, porozumenie, znášanlivosť, hľadajú šťastie, pochopenie, potrebujú mať nejakého partnera. Tak ako si "jednotky" vystačia samé, "dvojky" potrebujú oporu iného človeka. Vedia byť diplomatické, dokážu jednať s inými ľuďmi. Na svojej ceste životom by sa mali spoliehať na svoju intuíciu, inšpiráciu. Patria skôr k tým ľuďom, ktorým chýba dravosť, iniciatíva, odvaha niečo zrealizovať. Zvyknú byť podriadené, majú tendenciu podliehať vplyvom okolia. Medzi dvojkami môžeme nájsť tak diplomatov, vyjednávačov ako aj bohémov. Aby dosiahli úspech, potrebujú k tomu pomoc či podporu iných.

Vibrácia čísla dva dáva ľuďom s týmto životným číslom zaujímavý osud, vízie, zaujímavé zážitky, ale rovnakou mierou slávu ako aj porážku. Občas sa z nich stávaj rojkovia žijúci v utópii. Často v sebe schovávajú alebo potlačujú ambície, zvyknú byť ustráchaní, ustarostení, podozrievaví, precitlivení. Preto je dôležité si udržať vnútornú harmóniu a nezneužívať svoje nadania.

"Dvojky" majú dobre vyvinutú intuíciu, otázne je, koľko z nej využívajú. Rovnako ale trpia závisťami rôzneho druhu - na inej osobe, na láske, dobrom jedle, komfortnom živote, vytvorenej predstave o samom sebe, na technológiách, práci a tak podobne. Závislosti zvyknú byť spôsobené aj nedostatočným, prípadne nalomeným sebavedomím.

Ich hlavnou prednosťou je citlivosť, družnosť a schopnosť zladiť vlastné potreby s potrebami iných. Sú spoločenské, romantické, dokážu druhých povzbudiť. Majú však aj sklon lichotiť a pochlebovať. Cieľom cesty "dvojky" je preto okrem iného naučiť sa rozlišovať medzi tým, čo znamená s inými ľuďmi spolupracovať a čo naopak podliezať. Pozor na sebaobetovanie, ktoré je spôsobené vnútornou neistotou a zraniteľnosťou. Mali by sa naučiť, že životným situáciám sa treba postaviť, v opačnom prípade dokážu "dvojky" agresívne ceriť zúbky. Majú problém hovoriť NIE, pretože pociťujú za odmietnutie vinu.

Problémy ktoré spôsobuje táto vibrácia môžu byť závislosť, neistota, precitlivenosť, rýchla strata odvahy a nedostatok skutočnej sebaúcty k samému sebe.  

"Trojky" sú citovo založené, pôsobivé a všestranné. Ich hlavnou devízou je tvorivý prejav, predstavivosť a zmyselnosť. Sú originálne, hoci ťažko povedať v ktorom smere. Rovnako to môže byť génius s plášťom od paradajkového pretlaku ako aj bezdomovec so zaujímavým outfitom. Sú plné elánu a nadšenia, radi sa smejú a v spoločnosti sa určite nestratia. Ak sa rozhodnú prejaviť, môže to byť v rôznych umeleckých sférach. Od maľovania, tanca, písania.... Sú veľmi spoločenské a milujú slobodu. Istým spôsobom majú radi, ak dokážu ovplyvniť iných. Je z nich cítiť radosť zo života, optimizmus zvyknú využívať na vyriešenie nedorozumení. Čo by sa na svojej ceste mali "trojky" naučiť je to, že lepšie je slobodne vyjadriť svoje city a emócie namiesto toho, aby sa snažili situáciu zmanipulovať.

U tejto vibrácie býva silný emocionálny prejav a tak sa môže z času na čas vyskytnúť žiarlivosť, nevraživosť, no rovnako aj láska, obrovské nadšenie. Napriek celkovému optimizmu sa v ich živote vyskytnú situácie, ktoré ich prinútia uzavrieť sa do seba, začnú sa správať neisto či placho.

Aj keď táto životná cesta vyzerá tak pohodovo, predsa len je ťažká, občas nepokojná a plná prekvapivých zmien. Akoby sa Šťastena rozhodla hrať v kocky a tak to potom vyzerá. Ľudia s tou vibráciu sú postavení pred životné križovatky a nástrahy. Na strane druhej vak majú možnosť vyberať si z množstva celkom sľubných príležitostí. Podobne ako "jednotkári", aj "trojkári" sa dokážu niekam dostať rýchlo, naplniť svoje ambície a získať skvelú kariéru či spoločenské postavenie. Rovnako ich ale môžu postretnúť náhle a nečakané straty.

K najväčším problémom "trojkových" ľudí patrí istý druh povrchnosti, prehnaná kritickosť, výbušnosť, impulzívne konanie, pochybnosti o sebe samom, mrhanie energiou, nerozhodnosť, nezodpovednosť, zveličovanie. Táto cesta nabáda k opatrnosti a sebakontrole. Chce energiu, aktivitu, činorodosť, nápaditosť, fantáziu. Vyžaduje opatrnosť, aby sa nestala obeťou sladkých a klamlivých sľubov, neuvážených rozhodnutí.

Trojka v sebe zahŕňa veľké množstvo mentálnej energie a aj keď je spoločenská a myslí si, že potrebuje partnera, časom zistí, že si vystačí aj sama, ak dokáže úsilie venovať štúdiu, umeleckým sklonom a využiť svoje nadania a dary k prospechu iných ľudí.

Cesta "štvoriek" je poznamená prácou, prácou a opäť prácou. Je to pracovná cesta plná prekážok, skúšok a problémov. Na pozitívnej úrovni je to ale aj o učení, budovaní a dosiahnutí svojho cieľa, hoci nie hneď. Tu platí heslo, že v staršom veku sa úspech vychutnáva lepšie. Za všetkým ale stojí namáhavá, tvrdá a hlavne systematická práca. Ide teda o ľudí pracovitých, metodických, trpezlivých, dôsledných, spoľahlivých, zodpovedných. Občas to môže vyzerať dosť nudne, konzervatívne. Nenechajte sa tým zmiasť. "Štvorka" dokáže prekvapiť a občas sa zmení na diaľnicu plnú vzrušenia, plánov a smelých cieľov.

Najvýraznejšou črtou týchto ľudí môže byť logické myslenie, cit pre detail, organizačné vlohy, praktickosť a túžba po stabilite. Rovnako je tam silne zastúpená fyzická zdatnosť. Nech už "štvorky" robia čokoľvek, musí to mať svoj zmysel. Inak to skrátka nejde. Medzi štvorkami nájdete domácich kutylov, technicky zdatných ľudí. Priťahuje ich biznis, príroda, zvieratá. Pôsobia skôr stroho a nedávajú najavo svoje city, keď sa však rozohnia, dokážu byť agresívni, tvrdohlaví a presadzujú svoj názor. Nezaškodilo by naučiť sa väčšej prispôsobivosti. Inak sú to charizmatickí ľudia. Nech už vyzerajú akokoľvek, istý sexapel tam skrátka je.

Súčasne sú to vytrvalí ľudia a dokážu svoje sily zmobilizovať aj tam, kde už iní nevládzu. A práve toto môže byť kameňom úrazu čo sa týka preceňovania vlastných schopností s následným fyzickým ochorením pod vplyvom stresu a obrovskej námahy. Môžu sa vskytnúť depresie či duševné choroby. Sú ctižiadostiví a často arogantní alebo minimálne panovační. Paradoxne sú "štvorky" starostlivé ale majú sklon preberať situáciu do vlastných rúk.

Vnútorne sa u nich môže prejaviť nedostatok sebaistoty, pocit neslobody, obmedzenia, nepochopenia. Vibrácia životného čísla štyri varuje pred prehnanou psychickou záťažou, neuváženým konaním. Negatívnou stránkou tejto životnej cesty je tvrdohlavosť, dogmatizmus, lenivosť, neochota odísť z minulosti a prijímanie zmien. Zvyknú trpieť tým, že o zmenách budú hovoriť, ale urobiť ich nemá kto. Držia sa hesla, že je lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. Trpia strachom z toho, že budúcnosť nepoznajú a teda môže byť oveľa horšia než je to, čo je teraz, síce zlé, ale aspoň poznané.

"Päťka" je sloboda, cestovanie, nezávislosť, poznávanie, kamaráti, pokrok, rozmach. Je to zmyslová vibrácia, to znamená, potrebujem si to chytiť, vidieť, ochutnať, počuť, ovoňať. Konanie je rýchle, duchaplné, títo ľudia milujú voľnosť. Ak ide "päťka" pozitívnou cestou, je disciplinovaná, sústredená, zodpovedná ale s potrebou robiť si veci podľa seba, mať voľnú ruku. Neznáša pravidlá, obmedzovanie, nenájdete ju na ceste, ktorá je bezpečná, pokojná, vyhľadáva riziko, zmeny, pohyb.

Jej povaha je dobrodružná s prvkami otvorenosti novým myšlienkam. Táto cesta vedie k vodcom a organizátorom, nechýba ctižiadosť, odvaha, vytrvalosť, bojovnosť. Ľudia v tejto vibrácii radi hľadajú nové obzory, radi cestujú a pokojne sa odsťahujú kamkoľvek do zahraničia. Dokážu pri pozitívnom využívaní vibrácie dosiahnuť úspechy. Sú prispôsobiví, podnikaví, majú radi spoločnosť nových ľudí, dokážu byť veľkorysí, tolerantní, rýchlo sa učia a dokážu využiť situáciu. Nechávajú veciam voľný priebeh, nebránia sa zmenám.

V druhej polohe, nezvládnutej, je to životná cesta, ktorá sa prejavuje premenlivosťou, nevyrovnanosťou, nepríjemnými prekvapeniami. Takáto "päťka" je nesústredená, nedôsledná, bezcieľna. Z tohto vyplýva poučenie, že nie vždy je pre týchto ľudí dobré nechávať veci na "náhodu". Zvyknú byť vystavení rôznym pokušeniam a zísť zo svojej cesty. Táto stránka im dáva do vienka neuvážené a unáhlené rozhodnutia, netrpezlivosť, netaktnosť, unudenosť. Z času na čas dokážu byť veľmi otvorení a bezohľadní. Opatrnosť sa vyžaduje pri zdraví, pretože aj keď na jednej strane dáva svojim majiteľom akúsi imunitu, súčasne spôsobuje náhle zvraty nielen v živote, ale aj zdravotnom stave. "Päťky" by sa mali naučiť kombinovať svoje úžasné myslenie s intuíciou, inštinktom. Dokážu vo svoj prospech využiť dôvtip, odvahu a ušľachtilosť.

K tejto ceste patrí láska, tvorivosť, idealizmus, citlivosť, humanita, súcit, harmónia. "Šestky" majú zmysel pre zodpovednosť, štedrosť, láskavosť. Emócie ovládajú ich život. Je v ich moci dosiahnuť úspech, slávu, moc. Sú viazaní na rodinu, domov, je to vibrácia plná ženskosti, súčasne zafarbenie svetáka. "Šestky" sa stávajú dôverníkmi, venujú sa kreativite, na ich vkus sa dá spoľahnúť, radi zdobia svoje domácnosti.

Na strane druhej cesta "šestky" nesie so sebou vibráciu neustáleho hľadania lásky, nároky v citovej oblasti sú nastavené sakra vysoko, ovláda ich túžba po dokonalosti. Objavuje sa nestálosť, prelietavosť, nevera. Často sa nachádzajú na rôznych životných križovatkách a raz odbočia tu a potom zase tam. Hrozí, že sa v tom zmätku môžu stratiť a tak sa dopustiť mnohých chýb a omylov. Je to energia, ktorá zo sebou prináša akoby celoživotné rozhodovanie sa a preto môžu byť šestkoví ľudia váhaví, nerozhodní. Pozor na to, aby sa vo svojej starostlivosti voči iným nestavali do role mučeníka.

Táto vibrácia ukazuje, že je potrebné prijať a takým, aký človek je, so všetkými chybami a nehľadať dokonalosť za každú cenu. Predíde sa tak sklamaniu, domýšľavosti, nespokojnosti, nedostatku súcitu. Lebo "šestky" napriek všetkej diplomacii dokážu byť neskutočné kritické, hlavne ak ide o niekoho iného, radi sú dominantné a čo chcú, to aj musia dostať. Radi sa starajú do vecí, do ktorých sa nemusia.

Na ceste "šestky" sa vyžaduje pracovať na pozornosti, opatrnosti, sústredení pri rozhodovaní, tolerancii, kompromisu a citu pre diplomaciu.

"Sedmička" je cesta, ktorá dáva jej majiteľom zaujímavý osud, ideály, nesebeckosť, citlivosť, istú tajomnosť a intenzívny vnútorný život. Je tam silná túžba po múdrosti, pomáha im meditovanie, priťahuje ich duchovno, filozofia. Z tejto cesty na jednej strane priam srší hľadanie mieru, harmónie, pokoja. Na strane druhej je tam úlet od reality, občas zahmlený úsudok. Paradoxne sa sedmička dokáže riadiť racionálnym uvažovaním, vie rozlišovať, vníma maličkosti, dokáže byť vynaliezavá.

V tej dobrej polohe sú sebaisté, nenechajú so sebou manipulovať, vedia sa rozhodnúť, majú vlastné názory. Na strane druhej dokážu byť neskutočne precitlivené, nie vždy spokojné, porekadlo poučiť sa z cudzích chýb im nič nehovorí. Ich učenie je na vlastných skúsenostiach a zážitkoch. Dokážu si mnoho vecí pamätať.

Úspechy prichádzajú ťažšie, no prekvapivo môžu mať financie z rôznych nepredpokladaných zdrojov. Vo svojom živote ich postretnú zaujímavé vzťahy, zoznámenia, stretnutia. Súčasne je to však cesta, ktorá býva búrlivá vo význame prudkých zmien. V nezvládnutej pozícii strácajú zmysel pre realitu, trpia obavami, depresiami, úzkosťou, strachom zo smrti. Sú však veľmi vnímaví voči druhým. Negatívna "sedmička" môže mať sklon preháňať, byť výstredná či fanatická, pozor na psychické problémy, závislosť na liekoch, alkohole a opatrné by mali byť pri výbere svojho životného partnera. Problémy tiež môžu byť spojené s ich podozrievavosťou, neistotou, zmätenosťou. Niektoré "sedmičky" dokážu byť veľmi kritické a bezcitné.

Je pre nich dôležité byť opatrní pri čomkoľvek, pretože okrem duchovna priťahujú problémy hlavne vo vzťahoch, sú náchylní k nehodám rôzneho druhu. Ich devízou je spiritualita, citlivosť, majú v sebe akúsi životnú iskru. Dokážu byť však úžasní herci a ak chcú, dokážu vám situáciu vysvetliť s takým dokonalým zahmlením, že im tú upravenú pravdu zožeriete aj s navijakom.

Sedmičkoví ľudia sa snažia chápať ostaných, samých seba, často sa však uzatvárajú a izolujú od okolia. Duchovno im pomáha, milujú knihy, vzdelávanie, rozširovanie si vlastného obzoru. Sú veľmi intuitívne, ale môže sa stať, že intuíciu prebijú prehnaným racionalizmom a vzniká malichernosť. Trpia na nízku sebadôveru, pochybujú o sebe. Zvláštnym druhom izolovanosti okolo seba šíria akési tajomno, nevyspytateľnosť.

Cesta "osmičiek" je zaujímavá. Je to životné číslo, ktoré svojmu majiteľovi dáva do vienka túžbu po hmotnom zabezpečení, po statkoch, po financiách, po dosiahnutí kariéry. Je to číslo, ktoré prepožičiava vášeň, netrpezlivosť, chuť sa presadiť a dokázať svetu kto som. Súčasne je tam citové založenie, pevnosť a konanie podľa svojho presvedčenia. Ak sa rozhodnú spraviť si v niečom poriadok, tak to spravia bez ohľadu na to, či ide o upratovanie domu alebo dosiahnutie disciplíny na pracovisku.

Potrebujú byť videné, obdivované, radi sa predvádzajú. Ale sú priateľské, ochotné pomôcť, okamžite konať. Majú zmysel pre hodnoty, akékoľvek, snažia sa dodržiavať svoje zásady. Rešpekt si vedia zjednať a ich vystupovanie možno málinko zaváňa aristokraciou. Usilujú sa vyniknúť a byť na výslní, dokážu podávať neskutočne výkony. Ich horlivosť, činorodosť a nadšenie ich dokáže vyzdvihnúť na popredné miesta, kde je potrebná zodpovednosť. Obchodné nadanie je pre nich prirodzené, rovnako ako aj organizácia a vodcovské schopnosti. Ako vedúci by sa mali naučiť, že ostatným je potrebné pomáhať praktickými radami, byť viac tolerantnejší a trpezlivejší. Istota pre osmičkových ľudí znamená dlhodobé plány a investície. K ich problémom patrí netrpezlivosť, vorkoholizmus, prílišná snaha niečo dosiahnuť.

Na svojej ceste životom zažívajú rôzne osudové situácie. Je to cesta plná prekážok, ťažkých zápasov a skúšok. Nebezpečenstvo prichádza z rôznych strán. Dokážu sa vypracovať a zažiť bohatstvo, slávu, úspech, no rovnako môžu padnúť na samé dno. Akoby v ich živote úspech a neúspech stál tesne vedľa seba. Ak sa naučia byť rozvážnymi, uplatnia vnútornú disciplínu a organizačné vlohy, svoju silu charakteru, bdelosť, húževnatosť, uvedomia si svoje omyly a poučia sa z nich, ich život môže byť o niečo jednoduchší a ľahší. V rámci negatívneho smeru je ich život poznanmenaný netrpezlivosťou, impulzivitou, útočnosťou, neznášanlivosťou, nedostatkom emociálnej vyrovnanosti, nedostatkom odvahy. Osmička varuje pred tým, aby človek "neprepadol" pýche a zneužívaniu moci, pred riskantnými cestami a obchodmi. Osmička sľubuje úspech ak dokážu pochopiť jej vibráciu, v opačnom prípade môže priniesť aj krach a právne problémy, súdne spory, finančný úpadok. Osmičky sú silno ovplyvnené aj svojimi skúsenosťami z minulých životov.

"Deviatky" patria k typom ľudí, ktorí bývajú istým spôsobom charizmatickí, príťažliví, majú vrodený dar psychických schopností. Deviaty sú znášanlivé, prístupné ale súčasne neskutočne vodcovské. Mávajú rôzne predtuchy, niektorí možno predvídajú. Súvisí to s tým, že deviatka istým spôsobom ovláda hlavu a preto zvyknú mať hlavu v oblakoch, snívať, život posudzujú cez vlastné dojmy a pocity.

Je v nich hlboká múdrosť, no pre svoje predstavy o živote nakoniec bývajú často rozčarovaní, frustrovaní a zbavení ilúzii. Nezvyčajná nie je ani náladovosť, uzatváranie sa pre realitou, vznik melanchólie, čomu by sa mali vyhýbať. Môžu pomáhať iným, rozvíjať porozumenie, znášanlivosť a trpezlivosť. Tiahne ich to k precitlivenosti a preto by mali budovať vnútornú rovnováhu. Ľudia s deviatkou sa vyznačujú humánnym cítením, veľkorysosťou a citlivým vedomím.

Inak sú veľmi všestranní a radi by zdokonaľovali ľudský rod. Duchovná cesta je im blízka. Sú to vášniví hľadači pravdy, dokonalosti, individualizmu, idealizmu, fantázie a snívania. Majú veľmi blízko k životu v ktorom sa podarí uskutočniť veľké plány, dosiahnutie závratných úspechov alebo spoločenského postavenia. Aby to však dosiahli, mali by sa naučiť viac sebaovládaniu, dokončievaniu, ochoty prekonávať ťažkosti, prekážky. Na tej pozitívnej ceste ich to zavedie do duchovných výšok, na ceste negatívnej sa ocitnú v energiách plných neporiadku, nepokoja, napätia, osamotenosti, prehnaných reakcií, vášni, zvrhlostí, impulzivity, bojovnosti, mravného úpadku a rovnako sa môžu objaviť aj psychické poruchy. Pozor by si mali dávať hlavne na hlavu, rôzne úrazy a choroby.