Obrázky kariet sú z mojej zbierky - od môjho najobľúbenejšieho tvorcu tarotu - Cira Marchettiho. Táto sada je konkrétne Zlatý tarot. 

Blázon

Karta s číslom 0 je prvou kartou, ktorú nájdeme v Tarote. Mám ju rada,
aj keď táto karta v sebe skrýva veľa vážneho, boľavého, no aj radostného. Ako skoro každá karta vo Veľkej Arkáne. Nie je tu nič len čierne alebo biele, v každej karte sa schováva dualita.
Blázon nie je bláznom v tom pravom význame. To len my na neho pozeráme ako na niekoho, kto činí bláznivo. Je to samotný prapočiatok našej cesty. Je to zrod nového cyklu, kedy vnútri cítime, že je čas začať odznova. Cesta blázna je krokom do neznáma, keď nevieme, kam sa dostaneme. Nutkavý a iracionálny pocit zmeny z nás zažil hádam každý. A to, ako veľmi z toho máme strach je aj miera bláznovstva na jeho uskutočnenie. No napriek všetkému nás láka a my hravo a bez strachu vkročíme do priepasti neznáma. Dá sa na to pozrieť aj ako na križovatku, pôjdeme doľava? Doprava? Alebo stredom? Všetky cesty niekam vedú a my nevieme kam, ale vieme, že nech sa rozhodneme pre ktorúkoľvek, aj tak nezistíme, čo nás tam čaká a či dôjdeme na jej koniec, no ostať stáť na mieste nemôžeme. Cesta dobrodružstvom s vierou... Na ceste za poznaním a niečím novým zažijeme okrem toho krásneho aj bolesť, strach z neznáma a straty už poznaného. Krok vpred môže byť ako deštruktívny tak aj tvorivý. Časom ale nové skúsenosti nahradia staré.
Vždy keď ju vytiahnem, mám zmiešané pocity, pretože na jednej strane viem, že nastane zmena, ktorá ma môže no aj nemusí potešiť, no na strane druhej je tu adrenalín z poznávania toho nového... Viera, že nado mnou bdie vyššia sila, ktorá nedovolí, aby som sa pri skoku do neznáma stratila...
Z hľadiska výkladu Blázon znamená novú kapitolu v živote. Nechajte sa viesť intuíciou, fantáziou, neexistuje istota, čo je správne, len vaše pocity. Buďte hraví a verte, že zmena je prospešná. Ako náhle na túto cestu vstúpite, niet cesty späť. Mali by ste ísť v ústrety všetkému, čo vás čaká, či dobré alebo horšie, lebo cesta Blázna je o učení. Dávajte si však pozor, aby ste sa vyhli ľahkovážnosti. Predsa len je rozdiel zdravo riskovať ako sa vrhať nezmyselne do nebezpečenstva.

Mág

Ako hore, tak aj dole... Karta Mága znázorňuje muža, ktorý na rozdiel od Blázna ovláda zákony príčin a následkov. Múdry muž, čo ovláda mágiu, vedu, je múdry kúzelník. Svojou vôľou ovláda všetky živly zastúpené pohármi, palicami, mečmi a pentaklami.

Označuje vodcu a radcu, ktorý sa objaví, ak máme pocit, že sme vyčerpali všetky možnosti. Odrazu sa nám zjaví riešenie, o ktorom sme nemali ani tušenie. Otvára dvere netušenej energii. Jeho múdrosť k nám však nepríde na zavolanie, aj Mág má svoju tienistú stránku - nádych šarlatána či šibala, ktorý vás zavedie do temných lesov.

Z hľadiska výkladu je to karta o našich možnostiach a schopnostiach dosiahnuť všetko čo chceme, vôli a sebakontrole. Vďaka Mágovi sa nám otvárajú netušené cesty, potenciál, schopnosť tvoriť. Pozor však na moc, ktorá sa dá zneužiť na manipuláciu.

Veľkňažka

Úchvatná tajomná žena, ktorá nás vábi, no uchopiť ju nevieme, nedokážeme. Je to karta nevedomia, intuície, tajomstiev, ktoré nejdú pochopiť rozumom, prílišným rozoberaním danej tematiky sa nám všetko rozplynie do neznáma. Ukazuje nám, že existuje aj iný svet, ako je ten každodenný, ktorý považujeme za reálny. Svet plný netušených pokladov, talentov. V tomto svete nájdeme zárodky vlôh, ale aj primitívnejšie zložky našej osobnosti. Tajomstvá Veľkňažky môžeme tušiť, môžeme vnímať, ale celkom pochopiť ich nevieme. Tajomná žena si chráni svoje tajomstvá, nechá nás aby sme ňou boli fascinovaní, dovolí nám preniknúť k nej len krátko pomocou snov, intuície.

Z hľadiska výkladu je to známka toho, že nás čaká obdobie, kedy sa prehlbuje naše intuitívne vnímanie, že budeme konfrontovaní so svojou vlastnou stránkou nevedomia. Jej posolstvo presahuje logiku a signalizuje, aby sme sa venovali intuícii. Existuje viac spôsobov poznania. Treba si však dať pozor, aby sme v sférach tohto tajomna neostali pridlho, inšpiráciu treba premeniť v činy, inak sa staneme otrokom vlastnej predstavivosti.

Cisárovná

Matka - aj takto sa dá jedným slovom charakterizovať karta Cisárovny. Je to archetyp všetkého zrodenia, láskavá, múdra (nie rozumom, ale chápaním zákonitostí prírody). Vďaka nej sa rodí vášeň, láska, pochopenie, že sme súčasťou prírody. Vďaka nej poznávame úlohu telesnej lásky, proces tvorenia či na hmotnej alebo nehmotnej úrovni. Je zdrojom nehy, trpezlivosti ako matka k svojmu dieťaťu. Ponúka nám pocit bezpečia, trpezlivosti, rovnováhu v protikladoch.
Aj Cisárovná má však svoje temné stránky. Ak sa stratí rovnováha, nastáva stagnácia a pocit, že sa nevieme vzdať svojho dieťaťa... Lipnutie na niečom a zatrpknutie.
Táto karta na mňa pôsobí veľmi žensky a matersky. Je znamením, že sa máme zaoberať vášňou, tvorivosťou, nebyť však ako splašené kone, čo sa niekam ženú. Všetko má svoj poriadok. Ukazuje nám cestu k zrodu nových projektov. Ale nie premýšľaním, no spojením s Matkou Zemou, napojením sa na jej energiu a oslavou prírody, všetkého živého a svojich zmyslov.
Vytiahnutím tejto karty môžeme očakávať aj plodnosť v pravom zmysle - otehotnenie, prírastok v rodine, no aj niečo nové, tvorivé. A upozornenie na rovnováhu.

Cisár

Ako je Cisárovná matka, tak je Cisár otec. Stelesňuje naše hodnoty mravné, spoločenské, duchovné. Cisár je človek pevnej vôle, ktorý sa zaujíma o reálne ciele a fungovanie života. Snaží sa dosiahnuť stabilitu a prospech pre všetkých. Dáva nám základ - pevný základ, na ktorom sa dá stavať.
Vo výklade pre nás Cisár znamená obdobie, kedy by sme si mali urobiť poriadok v ktorejkoľvek oblasti, na ktorú sa pýtame, prípadne vo všetkých. Či už ide o rodinu, priateľstvá, pracovisko. Budeme postavení pred mužský princíp - túžba niečo dokázať, stvoriť, zhmotniť. Môže ísť aj o nutkavý pocit založiť si rodinu. V každom prípade by sme k danej téme mali zaujať pevné stanovisko založené na rozumnom riešení.
Pozor ale na to, aby sme sa nestali otrokmi zásad, pravidiel, niekedy tvorba zákonov len pre zákony je stagnujúca, spiatočnícka. Pozor, aby sa z nás nestali tyrani a despoti, ktorí bazírujú na dodržiavaní skostnatených zásad.

Veľkňaz

Veľkňaz symbolizuje učiteľa, mudrca, filozofa. Cisár stanovuje zákony v hmotnom svete, Veľkňaz v duchovnom. Je to archetyp našich túžob spoznať zmysel života, barlička k filozofii a cesta k múdrosti z minulosti. Jedna vec je logika, druhá nevedomie - Veľkňaz sa nachádza uprostred. Možnosť spoznávať svet z každej stránky, vytvoriť si vlastný pohľad. Táto karta hovorí aj o tom, že niekedy naše či iné bolesti nám pomáhajú viac sa otvoriť a pochopiť veci inak nepoznané.
Z hľadiska výkladu Veľkňaz značí, že v našom živote nastáva obdobie, kedy sa budeme zaoberať filozofiou, hľadať rady vo viere, skĺbiť logiku s poznaním tajomstiev. Tiež to môže znamenať aj návštevu učiteľa, právnika, filozofa... Nechajte si poradiť skúsenosťami z minulosti, neodhadzujte hneď staré tradície ako niečo nepotrebné, skostnatené. Ale samozrejme, nedovoľte, aby vás to ovplyvnilo natoľko, že budete slepo veriť aj nezmyselným pozostatkom. Vždy je potrebné každú takúto vec preskúmať z rôznych hľadísk a vytvoriť si vlastný, ničím neovplyvnený názor.
Veľkňaz tarotová karta

Milenci

Krásna to karta, ktorá okamžite vedie naše myšlienky k láske. V skutočnosti sa voľakedy v tarote šestka označovala ako Voľba. A takto ju môžeme charakterizovať aj teraz. Je to voľba hlavne vo veciach lásky, ale samozrejme sa týka aj iných oblastí, no vždy je to ovplyvnené tým, čo aj láska. Našimi emóciami, citmi, vášňou. Často krát sme postavení pred voľbu medzi dvomi mužmi, ženami, láskou či kariérou.
Ak sa nám objaví vo výklade, je to pre nás znamenie, že sa budeme musieť rozhodnúť. Nech je to čokoľvek, naša voľba odrazí všetko čo v nás momentálne je. Nebudeme môcť reagovať úplne chladne, Milenci sú príliš vášnivá karta, aby sme dokázali na celý problém pozrieť nestranne. Dôležité však je, aby sme zvážili dôsledky rozhodnutia, pretože každá akcia vyvoláva reakciu. Musíme sa snažiť mať na pamäti, že pri voľbe je nutné vziať do úvahy všetky možnosti a rozhodnúť sa tak, aby sme stavali na pevných základoch, nie na vysnívaných cieľoch.

Voz

Zvyčajne na tejto karte nájdete zobrazené dva kone, prípadne sfingy, ktoré sú odlíšené farbou. Čierny a biely kôň symbolizujú naše základné inštinkty a lepšie stránky povahy. Ako každá aj táto karta má dve stránky. Znamená to, že sme na ceste, musíme zvládnuť nielen vnútorné ale aj vonkajšie protiklady, ktoré nám v živote prinášajú možno konfliktné situácie. Voz vo mne vždy evokuje pocit sily, pevnej vôle dokázať udržať na uzde to búrlivé v nás alebo možno neriešiteľné okolo nás.
Vo výklade môžete kartu Voz vykladať v tom význame, že zrejme sa vo vašom živote objavia konflikty, ktoré budete musieť vyriešiť. Stret záujmov, pocit, že sa ženiete vo voze ktoré ťahajú splašené kone. Ale máte dosť sily aj odvahy na to, aby ste zvládli danú situáciu. Len si musíte priznať, ktorá časť či už vo vás alebo v danom vonkajšom probléme je tá najobávanejšia a nájsť harmóniu, zlatú strednú cestu. Ak poznáme príčinu, ak si ju uvedomíme, vieme s tým aj pracovať. Konflikt záujmov alebo vnútorný zmätok vieme vyriešiť, ak si pripustíme, že kone zvládneme len vtedy, ak dáme do súladu to prevládajúce, vyťažíme z toho to najlepšie. Karta hovorí o tom, že nech vyzerá situácia akokoľvek zle, máme na to, aby sme to zvládli.

Poznámka: Pre mňa karta voz často znamená nielen priame konflikty, ale hlavne vnútornú rozpoltenosť, ak napríklad viem, že niekto v mojom živote sa ku mne nespráva najlepšie, no napriek tomu ho mám rada, čo mi často spôsobuje bolesť a pocit, že toto už naozaj nemá význam. Voz mi ale ukazuje, že sa to dá vyriešiť, ak nájdem harmóniu a nebudem nič riešiť násilne, ale nájdem silu zvládnuť to a dôjsť do cieľa bez ťažkých následkov. Uvedomením si, kde robíme chybu, často zistíme, že táto cesta sa dá zdolať úspešne.

Sila

Sila je karta, ktorá patrí k mojim obľúbeným. Tých obľúbencov mám síce viac, ale Sila sa mi páči. Možno je to aj tým, že v mojich posledných kartách (Tarot snov a Tarot magického mesiaca) je zobrazená nádherne. Aj keď vizuálne na mňa najsilnejšie asi pôsobí práve tarot snov. Niekedy sa môže stať, že jej číselné umiestnenie nenájdete pod osmičkou, ale pod jedenástkou. Mení sa s kartou spravodlivosť (11). Záleží to od autorov tarotu, kde sa rozhodnú ju dať, svojim spôsobom na to majú ich vysvetlenie. Osobne som ale za to, aby Sila bola na osmičke, preto ju tam aj mám.
Je to karta, ktorá má pre mňa symbolicky veľký význam. Je o odvahe, sile vôle a využití vnútorných zdrojov. Sila patrí k štyrom základným cnostiam. V kartách ich nájdete ako Sila, Pustovník, Miernosť a Spravodlivosť.
Nech už používate akýkoľvek tarot, zvyčajne sa na tejto karte zobrazuje muž alebo žena, ktorá drží na reťazi leva. Variácie sú naozaj rôzne. Preto popíšem približne tarot snov. Nádherná žena, vážna, pekne oblečená a pred ňou obrovská hlava tigra, okolo ktorej je reťaz. Tá ale nie je na tigrovom krku, je len okolo neho. Napriek tomu, že tiger má otvorenú papuľu akoby vrčal alebo reval, žena sa nebojí. Je pokojná a absolútne nemá problém s blízkosťou nebezpečnej šelmy.

Sila je znamením toho, že v každom z nás sa nachádza nejaká šelma - naše pudy, inštinkty, túžby. Ale zároveň aj gracióznosť predátora. Pri Voze sme sa stretli s tým, že máme v sebe mnohé protiklady, ktoré sa musíme naučiť ovládať. Pri Sile sa ich učíme využívať. Musíme si uvedomiť, že ak je v nás niečo živočíšne, netreba to popierať. Naopak, treba sa s tým naučiť žiť a nasmerovať to pozitívnym smerom. Len ak poznáme čo v nás je, vieme tým pracovať.
Na každú kartu sa pozerám z dvoch uhlov pohľadu. Z toho pozitívneho aj z toho negatívneho. Pozitívne posolstvo sily je v tom, že prijatím a pochopením šelmy v nás poznávame lepšie samých seba a dokážeme postupovať. V negatívnom význame nám Sila ukazuje, že ak prepadneme inštinktom, impulzom, ktoré nie sú zdravé, stávame sa horšími, egoistickejšími a je jedno, či ide o vnútorné alebo vonkajšie vyjadrenie.
Ak si vo výklade vytiahne Silu, znamená to, že máte dosť sily aj odvahy na vyriešenie problému alebo nad tým, aby ste sa dokázali ovládať. V prípade, že sa vo vašom živote objavujú mnohé prekážky, Sila naznačuje, že v sebe máte dostatok vôle ich zvládnuť a nájsť riešenie. Samozrejme, vždy je to aj o tom, že si musíte veriť, veriť vo vlastné schopnosti. Nepoddávajte sa vnútorným porazeneckým myšlienkam. Niekedy skrátka stačí len skrotiť svoje emócie a život ukáže schodnú cestu.

Pustovník

Zvykne sa zobrazovať ako meditujúci starec niekde medzi skalami, je to skutočne rôzne, už som videla mnoho zobrazení. Pustovník, ako už napovedá samotné slovo je o samote, o meditácii, relaxe, trpezlivosti.
Postava zobrazená na karte akoby symbolizovala múdrosť odžitú a získanú rokmi, starec sa necíti byť sám, aj keď sám je. Naopak, vyhovuje mu to. Okolo seba zvykne mať nejaké svetlo, lucernu, skrátka niečo, čo vnáša svetlo do myšlienok.
V živote sú chvíle, kedy človek potrebuje byť sám. Upratať si v sebe, ujasniť si, čo naozaj chce a prečo to chce. Uvedomiť si, že často chceme meniť veci podľa seba, ale ono to nejde. Cesta je daná a niektoré veci musia dozrieť, tak ako dozrieva múdrosť postupom času, že na cestu je potrebné svetlo, ktoré vychádza z nás, nie z okolia. Potrebujeme trpezlivosť, uvedomenie si správneho načasovania ako aj múdrosť, že aj medzi ľuďmi môžeme byť sami.
Vo výklade môže značiť, že práve teraz je čas, aby ste sa na chvíľu stiahli do samoty, ústrania, aby ste v prvom rade riešili seba, aby ste si našli čas na meditáciu, relax. Pri výklade počúvajte vlastnú intuíciu. Pustovník vám môže naznačiť, že samotu nemusíte mať radi, ale že ju okúsite. Tiež hovorí o tom, že niekedy sa musíme vzdať určitých vecí, ktoré nás len zaťažujú, že sa musíme obrátiť iným smerom než je matéria. S Pustovníkom k nám prichádza samostatnosť, rozhodovanie na základe múdrosti, vnútorných pocitov, naliehanie na hľadanie pokoja v sebe.

Koleso šťastia (osudu)

Z tejto karty mávam občas zmiešané pocity. Je to pre mňa neutrálna karta ale pritom tak silná a občas až nadčasová. Nech už používate akékoľvek zobrazenie a symboliku, v podstate hovorí o koncoch a začiatkoch, ale nie takých, o akých hovorí Smrť či Blázon alebo Svet. Nie, Koleso hovorí o iných začiatkoch a iných koncoch. Vyššie spomínané karty s Kolesom majú možno spoločné to, že ide o ukončenie jedného cyklu a začatie druhého, ale pritom to vôbec nie je to isté. Je dôležité si uvedomiť, aké posolstvo Koleso dáva. Osud či šťastie? Som hore alebo dole? Padám či stúpam? Mení sa niečo? Veci sa hýbu, nestagnujú... A hlavne, je to môj osud?
Neberte to ako veľa otázok za sebou, berte to ako výzvu na zamyslenie sa. Pre mňa je koleso osudu či šťastia o tom, že isté veci v živote ovplyvniť nevieme, nemáme možnosť, skrátka koleso života sa točí svojím rytmom či sa nám to páči alebo nie, neberie na nás ohľad. Ale to zase neznamená, že sa máme vyhovárať na osud. Čo je to osud? V mojich článkoch o tom často píšem a moja filozofia hovorí o tom, že osud je to, čo robíme, lebo tým si pripravujeme budúcnosť.

Koleso nám hovorí, že vždy je možnosť voľby, že naše rozhodnutia nás niekam dostanú, ale na isté veci skrátka vplyv nemáme.
Ak si túto kartu nájdete vo výklade, vnímajte svoje vnútro, čo vám hovorí. Pokojne môže ísť o nový začiatok v niečom, v kapitole života, v projekte, ale môže vás karta upozorniť, že príliš sa nechávate unášať životom bez vlastných rozhodnutí alebo naopak, idete hlavou proti múru... V podstate je to pozitívna karta, aj keď môže varovať pred pádom, alebo povzbudiť - hore hlavu, dole sme už boli. Tiež môže ísť o to, že niečo v minulosti sa skončilo a nevrátite to, alebo o tom, že idete do budúcnosti. Výklad je len vo vašich rukách. Vnímajte tarot svojim srdcom, budete prekvapení, aký vie byť rozmanitý.

Spravodlivosť

Spravodlivosť vo mne vyvoláva myšlienku na karmu. Je jednou zo štyroch základných cností. Ďalšími sú Miernosť, Sila a Pustovník. Na mýtickom tarote je na danej karte zobrazená Athéna, bohyňa múdrosti. Je známa tým, že svoje vojny viedla spravodlivo, s umom, nie pre vojnu samotnú, ale len ako nevyhnutný posledný prostriedok riešenia.
Môžeme preto kartu Spravodlivosť v archetype voči Athéne považovať za ľudskú spôsobilosť k racionálnemu uvažovaniu, k objektivite a úsudku bez emócii. Je to karta, ktorej sa hovorí aj kartou lekcie (okrem ďalších troch).
Spravodlivosť býva často zobrazovaná s mečom, váhami (alebo niečím podobným, vždy záleží od maliara). V symbolike meč znamená mužskú energiu, váhy zasa ženský princíp. Inými slovami, vo vzájomnom vzťahu je to rovnováha mužského a ženského. Meč dokáže preťať predsudky a racionálne uvažovať, váhy ponúkajú vyvážené perspektívy.
Ak si vytiahnete túto kartu, berte to ako otázku, či dokážete byť čestní, úprimní sami k sebe, či dokážeme prijať situáciu taká, aká je. Núti nás uvedomiť si, že za mnoho vecí v našom živote si môžeme sami a nie je dobré hľadať vinníka inde.
Výklad: V rámci výkladu Spravodlivosť znamená, že ak chcete danú situáciu riešiť čestne a spravodlivo, musíte najskôr začať racionálne uvažovať. Zbaviť sa predsudkov, súdov. Mali by ste veci zvažovať objektívne a uvedomiť si, akú úlohu v celom probléme zohrávate. Je čas na riešenia, neznamená to ale, že všetko musí dopadnú najlepšie a vo váš prospech. V prípade, že situácia bude ukončená inak, berte do úvahy, že ide len o spravodlivosť a takto malo byť. Meč Athény nie je vždy len dobrým pomocníkom, občas skrátka býva príliš mrazivý...