Príbeh

Tento výklad zostavil Lee Bursten pre Tarot snov. Vyskúšať si ho však môžete aj na iných kartách, je vcelku zaujímavý. 

Tento výklad sa volá Príbeh a pomocou neho by ste sa mali zamyslieť nad svojim životom či situáciou. Ukazuje vám ako máte preskúmať a prehodnotiť to, čo vám hovorí naša vedomá myseľ. Ako hovorí Lee: „Dosiahnutie najväčšieho šťastia často závisí na našej schopnosti neustále spochybňovať tieto egocentrické príbehy a skúmať, či sú pravdivé, alebo nám naše ego nenahovára niečo, čo nás len zaťažuje.“ 

Samotné rozloženie a popis:

1 – toto je hlavná karta príbehu a predstavuje náš svet, v ktorom žijeme, takzvaný „mikrokozmos“. Ide o kartu, ktorá nám poskytne pohľad na tú kapitolu svojho života, ktorú práve prežívate.

Ostatné karty sú akýmsi doplnením alebo zvyškom celého príbehu.

2 – čo si myslíte – prejavy vášho vedomia alebo toho, ako o príbehu rozmýšľate.

3 – čo z toho vyplýva – fyzické okolnosti ďalšieho smerovania, ak tento príbeh bude pokračovať tak, ako doteraz.

4 – čo cítite – emocionálne korene a základy vašej súčasnej situácie. Tu nájdete skryté príčiny svojich pocitov.

5 – čo si zaslúžite – tu sa ukazuje, čo očakávate v citovej oblasti.

6 – čo hovoríte – spôsob, akým sa prejavujete navonok a ako sa prezentujete.

7 – čo ste – ide o tie vaše súčasti, ktoré boli ovplyvnené fyzickými okolnosťami vašej výchovy.

8 – čo potrebujete – to, čo je pre vás nevyhnutné, aby ste sa cítili šťastní na hmotnej úrovni. Ide o to, akú úroveň zaistenia a fyzického pohodlia potrebujete či do akej miery hodláte riskovať.

9 – čo očakávate – to, čo si vaša myseľ sľubuje od budúcnosti.

Výklad môžete skúmať aj z pohľadov stĺpcov či radov.

Stĺpec naľavo (6,4,7) ukazuje východiská alebo minulosť,

stredný stĺpec (2,1,3) odpovede alebo prítomnosť

a pravý stĺpec (9,5,8) očakávanie alebo blízku budúcnosť.

Vrchná rada (6,2,9) znamená oblasť mentálnu,

stredná rada (4,1,5) emocionálnu oblasť

a spodná rada (7,3,8) fyzickú oblasť.


Alternatívy

Už samotný názov hovorí o tom, že tento výklad sa používa, ak máme dve varianty riešenia a potrebujeme sa rozhodnúť. Jedna možnosť ukazuje bezpečnú voľbu a druhá menej bežnú, teda dobrodružnú.  

Už samotný názov hovorí o tom, že tento výklad sa používa, ak máme dve varianty riešenia a potrebujeme sa rozhodnúť. Jedna možnosť ukazuje bezpečnú voľbu a druhá menej bežnú, teda dobrodružnú. Výklad je prevzatý z knihy Tarot od Davida V. Barretta.

Nakoľko som tam ale nenašla presný postup, ktorú kartu vykladáme ako prvú, dedukovala som.

Vrchné tri karty predstavujú bezpečné riešenie, spodné zas hovoria o riskantnejšej voľbe. V oboch prípadoch je prostredná karta jadrom (2 a 5), ktorého oporou sú bočné karty. (3,4 a 6,7). Karta s číslom jeden sa vykladá (logicky) ako prvá a často ilustruje otázku či problém a niekedy aj riešenie.


Tri karty

Najčastejšie používaný výklad. Karta číslo 1 označuje blízku minulosť, ktorá má ešte dopad na súčasnosť, stredná karta (2) označuje prítomnosť a posledná karta napravo (3) značí bezprostrednú budúcnosť.

Minulé životy

 Výklad som prevzala z knihy Tarot keltských drakov.

Poznáte to, nech robíte čo robíte, určité veci sa nemenia, prípadne sa zlepšia len čiastočne. Ak ste minuli všetky zbrane a nič už nezaberá, možno je čas sa pozrieť na to, prečo. Úlohu karmy hádam predstavovať nemusím. Čo sme zasiali, to budeme neskôr žať. Tento výklad nám pomôže zistiť, aký vplyv si nesmieme so sebou z minulých životov. Nečakajte, že vám karty ukážu, kde ste žili, čím ste boli, skôr poukazujú na to, akí sme boli a čo nám teraz môže spôsobovať problémy či naopak aj nám pomáha. Veď karma nie je len o zlých, ale aj dobrých veciach. Hoci nič nie je také či onaké, preto hľadajte rovnováhu.

 1. Tvár, ktorú ukazujeme svetu v súčasnosti.
 2. Minulý fyzický stav, ktorý má vplyv na otázku.
 3. Súčasný fyzický stav.
 4. Minulý mentálny stav, ktorý má vplyv na otázku.
 5. Súčasný mentálny stav.
 6. Minulý duchovný stav, ktorý má vplyv na otázku.
 7. Súčasný duchovný stav.
 8. Minulý emocionálny stav, ktorý má vplyv na otázku.
 9. Súčasný emocionálny stav.

Potenciál

Výklad je myslím od Mary Greerovej.

Je vhodný na situácie ak máte pocit, že vás niečo obmedzuje, na preskúmanie svojich presvedčení či vnútorných postojov, ktoré nám bránia byť spokojnými.

V tomto výklade by sa mali používať aj obrátené karty (teda karty, ktoré v postavení hore nohami majú iný význam), no osobne to nepoužívam. Tým pádom, že ignorujem obrátené karty, tak trocha poopravím tento výklad, začo sa ospravedlňujem autorke. Popíšem len, čo ktorá karta znamená.

 1. Kde sa cítim bezmocný alebo obmedzený? Je to situácia či vec, v ktorej nevyužívate svoj potenciál naplno.
 2.  Čo mi prekáža fungovať dokonale a teda zapríčiňuje moju bezmocnosť? Táto pozícia hovorí o tom, že to, čo nám slúžilo voľakedy, už teraz nemusí, naopak, môže nám byť na príťaž.
 3.  K čomu dospejem, keď lepšie využijem svoj potenciál? Je dobré zapojiť svoju fantáziu a vymyslieť viac možností.
 4.  Čo nastane, ak presvedčenie nezmením alebo ak vo mne dokonca zosilnie? Karta nám môže ukázať viac možností, podobne ako predchádzajúca, skúste si z toho vybrať to najhoršie.
 5.  Čo s tým mám urobiť? Zase viac možností, vybrať jednu a zrealizovať ju.

Autorka toho výkladu odporúča použiť na tento spôsob karty Osho -Zen. Je povolené pustiť si fantáziu na špacír a čítať to, čo vám napadne... Nezabudnite prihliadať aj na to, že každá karta má aj dobré či horšie významy.

Keltský kríž

Prvýkrát som na neho natrafila v Mýtickom tarote. V podstate Mýtický sa venoval len tomuto výkladu. Mne sa celkom zapáčil a doteraz ho veľmi rada aj prakticky vykladám. Ako jeden z mála. Zistila som, že keltský kríž v závislosti od autora knihy sa líši. V postavení kariet či dokonca aj ich počtu. Nakoľko som si zvykla na tento, aj obrázok máte podľa Mýtického tarotu. Videla som ale napríklad prehodenú päťku so šestkou, prípadne jednotka mala úplne iný význam, nazvala by som to niečo ako nultá karta, v dračom tarote autorka odporúča keltský kríž až na trinásť kariet. V ďalšej knihe som našla síce rovnaké vyloženie kariet, no s celkom iným výkladovým významom, teda im bola priradená iná pozícia. Nuž, ak berieme do úvahy fakt, že je len na kartárovi, ako si vyloží karty, je na vás, čo vám sadne, ako si to prispôsobíte, či aký postup a výklad si vymyslíte.

Ale v tomto našom prípade sa budeme venovať Keltskému krížu, ktorý používam ja.

Keltský kríž sa používa na rôznorodé situácie. Môžete ho použiť na všeobecné či špecifické otázky, dozviete sa niečo z minulosti, budúcnosti, prípadne vám prinesie len pohľad na život. Ak nemám konkrétnu otázku, tento spôsob je pre mňa ideálny, lebo sa len jednoducho opýtam, čo má čaká na najbližšie tri mesiace, prípadne čo mi chce keltský kríž odkázať.

Karta s číslom 1 je signifikátorom, karta, ktorá do tejto pozície príde hovorí o aktuálnej pozícii pýtajúceho sa, o jeho vnútornom svete a vonkajších okolnostiach.

Karta s číslom 2 je krížiacou kartou a opisuje dianie ako vo vnútri, tak aj vo vonkajšom svete. Poukazuje na to, čo v tomto okamžiku u neho vyvoláva konflikt, prípadne nejaké to obmedzenie. Na tejto pozícii nájdeme korene a povahu problému, ktorý pýtajúceho sa ťaží, čo mu skrižuje plány. Neznamená to ale, že karta v tejto polohe má len negatívny význam. Je to len popis okolností, ktoré bránia naplno rozvinúť energiu z čísla jedna, či vyvoláva pocit podráždenia. Pri nej zistíme, čo stojí v ceste pohnúť sa dopredu.

Karta s číslom 3 je korunná karta. Hovorí o tom, čo je zrejmé navonok, o atmosfére a okolnostiach, ktoré pôsobia najviditeľnejšie. Teda je to pozícia, ktorá popisuje to, čo je pre okolie zrejmé, veci ako sa javia. Sami dobre vieme, že niekedy zdanie klame. Trojka nejde do hĺbky, naopak ukazuje len povrch.

Karta s číslom 4 je koreňová, teda ona popisuje jadro problému. Možno vás napadlo, že toto sme už mali pri dvojke. Mňa tiež, ale ono to nie je celkom to isté. Krížiaca karta v nás vyvoláva pocit obmedzenia, niečo kríži, ale nemusí to byť nutne ten najhlavnejší problém. Niekedy sami nevidíme to, čo máme rovno pod nosom, či hlboko v nás. A o tomto je štvorka. Odhaľuje naše tendencie, sklony, inštinkty, ktoré nás na danom úseku života nútia smerovať určitým spôsobom. Štvorkou odhaľujeme to najhlbšie v nás a často tam nájdeme veľmi zaujímavé zistenia, o ktorých by sme najradšej nevedeli, prípadne sme nemali potuchy, prečo niečo robíme. Stáva sa, že táto karta spôsobuje nechuť a pocit, že to nie je pravda.

Karta číslo 5 poukazuje na vplyv minulosti. Hovorí o niečom, čo bolo v minulosti pre pýtajúceho sa veľmi dôležité, no čo už dosiahlo svoj vrchol, teda vplyv slabne. Ukáže nám veci, na ktorých nám v minulosti veľmi záležalo, prípadne sme na nich príliš lipli, no už ich nepotrebujeme. Je to aj akýmsi vodítkom k tomu, aby sme si uvedomili, že všetko, či vnútorné alebo vonkajšie je pominuteľné alebo vyvíjajúce sa, teda je čas sa toho pustiť a uzavrieť určitú kapitolu.

Karta s číslom 6 hovorí o vplyvoch budúcnosti. Ide ale o veľmi blízku budúcnosť a ak sa pýtame špecificky, tak poukazuje na to, čo danú problematiku v najbližšom čase môže ovplyvniť.

Karta číslo 7 opisuje momentálny stav alebo pozíciu pýtajúceho sa. Je to niečo ako predĺženie čísla jedna, ale už posunuté do blízkej budúcnosti. Karta opisuje prístup klienta, ktorý sa čoskoro prejaví alebo stav, v ktorom sa veľmi skoro ocitne. Podobne ako signifikátor, aj táto karta opisuje jeho túžby, postoje, presvedčenia. Upozorňuje aj na to, čomu je potrebné venovať viac pozornosti.

Karta s číslom 8 je o názoroch okolia. Ide teda o našu najbližšiu rodinu, príbuzných, známych, priateľov, o ich predstave, ktorú si vytvorili o danej situácii (ak sa bavíme o nejakom konkrétnom príklade), prípadne o tom, ako vnímajú pýtajúceho sa v jeho pozícii voči problému či prečo sa nachádza tam, kde je. Dá sa tu zistiť aj to, ako sa vôbec okolie postaví k danej situácii. Súčasne je to aj obraz, čo sme urobili, čo sme vyslali do okolia, že nás ono vníma tak, ako sa ukazuje. Napríklad často sa stáva, že ak máme nejaký problém, sme smutní a nešťastní, nenašli sme u svojich najbližších pochopenie, či dostatok súcitu, ktorý potrebujeme. Osmička prezradí, prečo je to tak. Ukáže, čo nevedomky vysielame a ako pôsobíme na ostatných či už ako osoba alebo ako náš charakter či vôľa riešiť daný problém.

Karta s číslom 9 je súčasne našimi nádejami a obavami. V jednej karte nájdeme to, čo by sme chceli ale aj to, čoho sa bojíme. Je to v jednej karte z jednoduchého dôvodu. Nič nie je dobré či zlé, aj človek má svoje pozitívne či negatívne stránky. V jednom.

Karta s číslom 10 popisuje konečný výsledok. Neznamená to definitívny koniec, ale nejaké prirodzené vyústenie danej situácie niekam, po čom začne niečo nové. Približný časový horizont by mal byť pol roka, ale osobne mám pocit, že skôr tri mesiace. No aj to si môžete upraviť podľa seba.

Keltský kríž považujem za jeden z najlepších výkladov, no nemal by sa používať na každodenné vykladanie, predsa len hovorí o nejakom tom dlhšom časovom úseku, teda len si zbytočne zamotáme hlavu.