Čo ponúka Human design

Human design vychádza z astrológie. Nejdem vás tu „trápiť“ vysvetľovaním ako to funguje a prečo vo svojej mape máte akoby dvakrát Slnko, Zem, Mesiac a tak ďalej... Má to však svoj obrovský význam. Rovnako pracuje s I -ťingom. Z neho vychádza popis brán. 

Pre všeobecné vysvetlenie stačí povedať, že  HD (Human design) popisuje:

  • 4 energetické typy ľudí,
  • 9 centier,
  • vnútornú autoritu,
  • brány,
  • dráhy,
  • profily,
  • inkarnačný kríž.

K základným údajom patrí to, do akého energetického typu patríte, aká je vaša stratégia, kde sa nachádza vaša autorita - hlas vnútornej pravdy, ktoré centrá sú pre vás dôležité z pohľadu akejsi opory a ktoré sú naopak miestom na učenie ale aj najčastejšie podmienenosti. V mape vidíte aktivované brány (vaše dary a talenty) a brány kde sa nachádza váš latentný dar.


Energetické typy

Každý z nás nejako fungujeme, sme nejak energeticky nastavení, Human design popisuje - alebo nazvime to - delí ľudí do štyroch základných energetických typov. Každý jeden typ má vlastný spôsob fungovania aury, životnej stratégie. 

Generátor- najviac rozšírená skupina - ľudia, vďaka ktorým budujeme, tvoríme, prepájame sa... Je to typ, ktorý reaguje na podnety tak, ako semienko na vodu a pôdu. Len vtedy vznikne nový život. Energetický typ ženského princípu - JIN.

Manifestor - opak generátora. Je ich percentuálne len niečo okolo 9 %. Typ neprístupnej aury, ľudia, ktorých stratégiou je iniciovať, privádzať do života nové veci. Len vďaka nim môže život napredovať.  Energetický typ mužského princípu - JANG.

Projektor - typy ľudí, bez ktorých by manifestori a generátori nenašli spoločnú reč. (Berte to prosím len ako archetypálne vysvetlenie, nie doslovné.) Ich úlohou je vysvetľovať, učiť a viesť. 

Reflektor - úplne malinkatá časť populácie, cca 1 %. Ale o to dôležitejšia. Fungujú ako zrkadlo. Ukazujú, či už sme pripravení na zmenu alebo ešte nie. Sú skôr pre blaho všetkých než pre jednotlivca.

PRÍKLAD:
Manifestor príde a povie: prestaňte svoju pôdu obrábať motykou, zapriahnite koníka. Projketor vysvetlí výhody a ako na to, generátor to vyskúša a pestovanie a zber úrody je výkonnejší. Reflektor povie kedy dozrel čas na traktor. 

UPOZORNENIE: opakujem, že popis je skôr archetypálny, teda ako archetyp (vzor) . Nie je možné sa na to pozerať tak, že ak je niekto generátor, nemôže prinášať nové veci a manifestor nemôže na niečo reagovať či budovať. 

Centrá

Human design pracuje s deviatimi centrami. Každé jedno centrum je spojené s určitou životnou oblasťou, telesnými orgánmi. Môžete ich mať v mape definované (vyfarbené) alebo nedefinované (biele). Definícia určuje v ktorých životných oblastiach konáte istejšie, kde to máte skôr fixnejšie a viac menej stále, naopak, v nedefinovaných centrách dostávate možnosť sa učiť, v daných oblastiach ste viac prispôsobivejší ale aj náchylnejší k  manipulácii či vytváraní podmienenosti (životných vzorcov). Životné vzorce získavame z rodiny, detstva, školy, spoločnosti a tak ďalej. 
Práve centrá a ich definícia určuje, kde sídli váš hlas pravdy - vaša autorita, vďaka ktorej viete v živote kráčať istejšie, pravdivejšie a nie v podmienenostiach, ktoré vás skôr frustrujú, hnevajú...

Brány a dráhy

V mape Human designu nájdeme dokopy 64 brán. Každá v sebe nesie isté posolstvo - dar, strach, vlastnosť... Ich usporiadanie nie je náhodné a je krásnou symbiózou toho, ako život dokonale funguje. Niektoré brány máte aktívne, iné sú latentné a vzájomné prepojenie brán dáva priestor na vytvorenie kvantovej inteligencie - inteligencie nášho tela. Hovoríme tomu dráhy. Dráha mi pripomína našu DNA. Dostanete kúsok z každého - otca aj matky (v našom prípade dvoch brán) a vznikne dieťa, samostatná bytosť (v našom prípade kvantová inteligencia).

...a ešte mnoho ďalšieho

Human design nie je možné popísať v krátkosti a povedať pri tom všetko. Je to systém na celoživotné poznávanie a pochopenie. Napriek tomu aj základné fragmenty dávajú človeku možnosť nazerať na seba inak. Pochopiť, kade cesta nevedie a kade by sme ísť mohli. Netvrdím, že je to čiernobiele videnie - urob tak a  je to vybavené. Žiaden systém nemá právo vám diktovať ako sa máte či nemáte správať. Na to ste tu jedine vy. Ale môže vám ukázať, kedy konáte v súlade s vlastným nastavením a kedy idete hlavou proti múru. A je len a len na vás, či vás do toho múru baví tou hlavou trieskať. 
Ak vás zaujíma, čo hovorí Human design o vás, môžete sa ku mne objednať na konzultáciu.