Prsty naše každodenné

V minulom článku sme sa zaoberali nechtami. Dnes by som rada nadviazala na prsty, pretože nechty sú súčasťou prstov tak na rukách ako aj na nohách. Ak máme problémy s prstami, čo to môže znamenať? Niečo alebo vôbec nič?

Výraz "problémy s prstami" budem v tomto článku používať v kontexte s akoukoľvek formou bolesti, zlomeniny, nefunkčnosti a podobne, čo môže nejako ovplyvniť pohyblivosť a správnu funkciu prstov.

Prsty ako také nám slúžia v jemnej motorike. Ide o presnosť. Vybavte si malé dieťa, ktoré sa učí udržať veci v ruke a postupne ako rastie, jeho zručnosť silnie a už dokáže držať farbičky inak - nielen ako kolík k fazuli. Ak by sme sa teda pozreli na emočný blok, ktorý sa fyzicky prejaví na prstoch, automaticky sa vynára posolstvo, že naše hľadanie presnosti zrejme nie je motivované správnymi pohnútkami. Tu nejde o to, aby sme sa nevenovali detailom, ale že cesta k nim by mala viesť inokade.

Naši predkovia boli múdri a často je obrovské množstvo zrniek pravdy v takých slovných spojeniach ako "dostaneš cez prsty" (káranie), "nehne ani prstom" (obviňovanie z lenivosti). Hryzenie prstov a teda aj nechtov poukazuje na ľutovanie sa. Pozrime sa na to, o čom hovorí podľa Lise Bourbeau každý prst zvlášť.

PALEC - je to prst, ktorý je našim najvýkonnejším motorom, je považovaný za najdôležitejší, lebo riadi ostatné prsty. Predstavuje našu zodpovednosť a voľnú časť. Ak s ním máme problém, je možné, že sa snažíme niekoho niekam dostrkať alebo si robíme ťažkú hlavu s maličkosťami, rôznymi detailmi. Prípadne to môže znamenať opačné garde - že sa my cítime niekam strkaní, nútení niečo robiť. Bolo by fajn zamyslieť sa nad tým, či nad vecami nechceme mať výraznú kontrolu.

UKAZOVÁK - je známkou charakterovej sily a rozhodnosti. Týmto prstom ukazujeme, hrozíme, vysvetľujeme, dávame rozkazy. Znamená istým spôsobom autoritu. Problémy s ukazovákom môžu znamenať, že máme pocit, akoby na nás nejaká autorita ukazovala, poukazovala. Na strane druhej možno my preháňame našu autoritu a vnucujeme svoje rozkazy.

PROSTREDNÍK - súvisí s obmedzením a vnútorným životom. Je spájaný aj so sexualitou. Problémy s prostredníkom môžu znamenať, že človek vyhľadáva v týchto oblastiach života prílišnú dokonalosť a vo svojom súkromnom živote sa cíti byť odmietaný.

PRSTENÍK - je to akýsi vysnívaný ideál vo vzťahu a závislosti na inom človeku - snaha k ideálu dospieť, zažiť ho. Ak je problém s týmto prstom, z duchovnej príčiny to môže znamenať smútok v intímnom živote. Človek zabúda, že na veci sa dá pozrieť aj zo širšieho pohľadu. Skúsiť si uvedomiť, že ak si všímame len maličkosti, nie je to úplne to pravé orechové čo by nám patrilo.

MALÍČEK - patrí k najmenším prstom na ruke a odráža duševnú sviežosť a ľahkú komunikáciu. Mnoho ľudí ho dokáže ľahko oddeliť od ostatných prstov a to súvisí s potrebou nezávislosti a prirodzenou zvedavosťou. Malíček je akýmsi zástupcom našej intuície. Problémy s ním môžu byť známkou toho, že sa kladie prílišný dôraz na to, kto si čo o nás myslí, môže to byť strach prejaviť svoju nezávislosť a používanie intuície, pretože sa nechceme odlišovať od ostatných. Prípadne môže ísť o niekoho, kto sa obviňuje z toho, že nejedná, nevyvíja žiadnu snahu. A možno aj naopak.

Ak by sme to celé nejako zhrnuli, problémy s prstami znamenajú, že by sme sa mali prestať zaoberať nepodstatnými detailmi, ktoré v tento čas nemajú takú váhu, akú im prikladáme. Je úžasné vedieť rozlišovať maličkosti, ale nie vždy je perfekcionizmus tou správnou cestou. Alebo inými slovami, byť perfekcionista znamená vedieť, že to čo sa rozhodneme robiť alebo vlastniť nám má pomáhať v dosiahnutí harmónie. A že mnoho detailov, ktoré sa nás netýkajú ale naopak súvisia s inými ľuďmi nás môže zbytočne zaťažovať.

Prajem vám teda na záver len samé zdravé prsty a zdravého celého človeka. Nech už je to s nami akokoľvek, možno aj takáto informácia môže pomôcť pochopiť vzorec nášho správania a umožniť tak prejaviť sa iným - tým harmonickým spôsobom.