Prečo nemôžeme ostať stáť

V živote človeka sú rôzne obdobia. Niektoré lepšie, niektoré horšie. V niektorých sme šťastní a žiarime, v iných sme naopak na dne svojich síl. A medzitým je ešte rôzne množstvo úrovní. Inak povedané, život človeka je skutočne pestrofarebný, nachádzajúci sa na rôznych vibračných stupňoch, klesajúci, stúpajúci. Prirovnala by som to k fázam Mesiaca. Raz stúpa a raz klesá, vždy v svojom rytme a vždy prináša neutrálne vibračné energie, ktoré ale na každého pôsobia inak, v závislosti od toho, v ktorej životnej fáze sa nachádza.

Pravdou je, že nič nie je statické. Nikto nikdy nestojí na tom istom mieste. BEZ VÝNIMKY. Žijeme na planéte Zem, ktorá sa otáča okolo vlastnej osi, súčasne obieha okolo Slnka. Naša Slnečná sústava tiež nie je statická a vo vesmírnom priestore sa niekam rúti. Celá Mliečna dráha má svoj pohyb niekam.... V širokom a nekonečnom vesmíre nič nie je bez pohybu, nič nestojí, nič nie je úplne nehybné. Naopak, len to tak sviští sem a tam. A kto sme my? Sme ľudský druh, ktorý je súčasťou vesmíru a tak nikdy nemôžeme byť na tom istom mieste dvakrát. Nikdy nestagnujeme. Existuje ale zákon relativity. Veci sú relatívne. Čas je relatívny, náš posun vpred alebo vzad je relatívny, naše vnímanie a chápanie je relatívne. To - či sme ostali stáť na jednom mieste, lebo z nášho uhlu pohľadu to skrátka tak je alebo naopak, v procese transformácie sa rútime rýchlosťou svetla - všetko je len relatívne. Nič sa nedeje - alebo naopak - deje sa toho tak veľa. Takže relativita, uhol pohľadu a fakt, že stále sme v pohybe a nikdy vlastne nejdeme rovno....

Ak už ste vo svojom živote na ktorejkoľvek úrovni, nech už sa nachádzate kdekoľvek vo vlastnom osobnostnom vývoji, vedzte, že aj keby ste relatívne stagnovali a nikam sa neposúvali, je to naozaj len relatívne. A je to len váš životný priestor, vaše názory a presvedčenia, ktorých sa nechcete alebo nemôžete pustiť. Môžete s nimi prežiť celý život, nemusíte zmeniť ani jednu jedinú myšlienku či názor. No bez ohľadu na to, ako v tomto gravitačnom priestore budete pevne spojení s názormi ktoré vás brzdia, vedzte, že sa vesmírom s nimi predsa len rútite a tak niekam smerujete.

Otázkou teda nie je to, či stojíte alebo nie, ale s akými presvedčeniami a názormi, s akým vnútorným nastavením a procesom sa chcete presúvať širokým univerzom. Lebo optika je tá, ktorá nás oberá alebo naopak obohacuje o nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Je na vás, či ju budete mať vyladenú na pestrofarebnosť alebo zamazanú sadzami. Vibračne sa okolo vás budú zmeny diať, svet sa bude meniť, pohyb vo vesmíre sa nezastaví. Akurát vy nebudete nič vidieť, nič vnímať a uvedomíte si len zlomok zlomku posledného zlomku. Stačí vám to takto?

Ak áno, je to v poriadku. Vesmírom sa spoločne budeme rútiť tak či tak.

Ak nie, heuréka. Vesmír bude v tom pohybe krajší, zaujímavejší a možno aj bolestnejší.

V každom prípade, všetci bez výnimky sme v pohybe. Nemôžeme stáť na jednom mieste a to je podľa mňa tá najlepšia motivujúca informácia. Teraz je len a len na vás, ako s ňou naložíte. A je na vás, ako vyladíte svoju optiku vnímania svojho vnútra, seba, okolia a celého vesmíru.

S láskou a svetlom pripravila Pavlína