Placebo efekt

Placebo je veľmi zaujímavá skutočnosť (substancia). Pozrime sa mu trocha na zúbok. Placebo, v latinčine placere, je vlastne liek bez účinku, no predsa s liečivým efektom. Inými slovami, naša myseľ dokáže liečiť, ak tomu naozaj uveríme. Placebo efekt je niečo, čo vedci podrobili výskumu, otestovali a zistili pozoruhodné výsledky. Placebom sa nahrádzajú niektoré lieky, ktoré ak sa podávajú pacientom, ktorí jednoducho veria, že tento liek je pre nich ten pravý, telo na príkaz mysli zareaguje a bolesť je preč.

Hm, asi by som sa trocha poopravila. Možno placebo nelieči v tom pravom zmysle, ale výsledky jeho podávania sú prekvapivo výborné. Aj keď v podstate ide o sugesciu. Akurát o tom pacient nesie vedieť. Odborne povedané, placebo efekt je stav, kedy má pacient subjektívny pocit, že je liečený.

Výskumníci pomocou metódy funkčnej magnetickej rezonancie zaznamenali aktivitu nervových buniek v hornej časti miechy, ktorá zrejme placebo efekt vnútri ľudského tela sprevádza, prípadne signalizuje. Spravili si taký menší test. Istej skupine pacientov tepelne vyvolali v ramene bolesť. V hornej časti miechy, tesne pod krkom, bol na skene z funkčnej rezonancie prítomný obraz bolesti - jasne viditeľný. Po podaní placebo tabletky, ktorá simulovala liek na danú bolesť, tento doprovodný obraz bolesti zmizol.

Placebo efekt sa ale nevyužíva len v somatologickej medicíne. Môžeme ho využiť v podstate všade tam, kde je potrebná VIERA v liečbu. Depresie, akupunktúra, čokoľvek... Vraj liek podaný samotným primárom zaúčinkuje rýchlejšie, ako ten istý liek podaný trebárs sestričkou. Teda celé to má podstatu v našej mysli, v to, v čo chceme veriť.

Keď som o tom čítala, napadlo mi, že vlastne na tomto princípe môže účinkovať aj mnoho vecí v ezoterike. Viera, že mi pomôžu kamienky, výklad kariet, bosorovanie... Viera v anjelov, viera v mágiu, viera v čokoľvek, čo nám prináša úľavu na tele či duši.

Hm, dosť zaujímavá situácia. Znamená to teda, že viera je len sugescia? Že nič medzi zemou a nebom neexistuje, lebo všetko si to vieme predstaviť, vsugerovať a výborné výsledky nie sú dielom napríklad anjelov ale len placebo efektom?

Špekulovala som nad tým dosť dlho. Vlastne je to vzájomne prepojené. Viera ako taká v princípe nie je podľa môjho názoru placebo efekt. Aj keď jej účinky už s ním môžu mať čo to spoločné. Nech som sa na to pozerala akokoľvek, došla som k záveru: je dobré, že placebo efekt máme. Je to vlastne vedecky dokázaný liečivý efekt viery, teda to, čo ezoterici s obľubou opakujú dookola - duchovný rast, pozitívne myslenie, láska a práca na sebe, viera v seba samotného, viera, že je niečo, čo nám pomôže. Prečo by to mala byť len tabletka? Aj keď len vitamínová.

Skeptik by možno oponoval, že nás nakoniec nevyliečila žiadna vyššia moc ale naša myseľ. Ale v samotnom princípe je to snáď jedno, nie? Dôležité je, že tu máme váhy s dvomi miskami. V jednej čistá chémia, v druhej viera v účinnosť liečby. Výsledok? Zhruba rovnaký. Samozrejme, nemôžeme tvrdiť, že placebo efekt funguje na všetko. Určite nie a určite jeho úspešnosť je dosť individuálna, ale zas - samotní lekári povedia, že aj k tvrdej chémii často potrebujú spoluprácu pacienta - musí veriť, že mu to pomôže, ak to spochybňuje, pravdepodobne by mu nezabral ani ten najmodernejší a najúčinnejší liek.

Pre mňa osobne je takýto vedecky dokázaný efekt veľmi zaujímavý. Je to spojivko medzi vedou a ezoterikou. Dôkaz, že viera je silný nástroj. Že dokáže veci, pri ktorých by zlyhali mnohí odborníci. Čítala som veľa príbehov o ľuďoch, ktorým viac pomohla viera než lekárska medicína.

Príklad: Istej pani umrel manžel a veľmi ťažko sa s tým zmierovala, bola úplne na dne. Lekár - psychiater - jej predpísal lieky, ktoré ju len otupovali, no uľaviť jej neuľavili. Nakoniec v zúfalstve navštívila istého pána, ktorý prevádzkoval anjelskú terapiu. A až tam sa jej konečne uľavilo. Konečne nechala manžela odísť a sama mohla v tomto živote pokračovať - bez liekov.

Myslíte, že išlo o placebo efekt? No, dovolila by som si polemizovať. Veď brala lieky, skutočné, nie náhrady, teda jej mali pomôcť, veríme predsa lekárom, že nám pomôžu, liek je niečo rukolapné, vysoko účinné. Tak prečo to nezabralo? Určite ich do seba nepchala s vedomím, že si len zničí pečeň a aj tak jej to bude na figu platné. Takže v placebo efekte to zrejme nebude, inak by bol účinkoval pri samotných tabletkách. Tak prečo tvrdiť, že zaúčinkoval až pri anjelskej terapii? Pretože možno nešlo o žiaden efekt ale o skutočnú anjelskú terapiu. Ťažko dokázať, čo to bolo, ale duša sa zrejme len liekmi vyliečiť nedá. Nie vždy všetko rukolapné je aj účinné. A nie všetko čo súvisí s vierou je len placebo efekt. Koniec koncov, moja obľúbená veta - Mýtus je len neoverený fakt. Veď kedysi ľudia verili, že Zem je len doska, že sme stredom vesmíru. Alebo z iného súdka - elektrickú energiu nevidíme, no vieme ju odmerať - dnes. Kedysi ani netušili o atómoch, elektrónoch, galaxiách, o všetkých veciach, na ktoré musíme dozrieť. A tak je to aj s vierou. Anjeli nemusia byť výlučne mytológiou, sú skutoční, len zatiaľ sme nevyrástli na to, aby sme to vedecky zmerali, ukázali. Je to ako s aurou. Každý ju máme, nevidíme ju, no predsa sa našiel niekto, kto vynašiel ako ju odfotiť.

Preto ak mi nejaký ateista zahlási, že ezoterici sú všetci blázni, mám chuť sa zasmiať a povedať, že sa nachádzam v dobrej spoločnosti. Aj Galilea či Kopernika voľakedy považovali za blázna. Ako je mi dobre, no nie?

Verím v lásku, verím v anjelov, verím v liečivú moc kamienkov, verím v moje danosti voči kartám, verím v mágiu, verím v dobro, verím, že raz musí byť lepšie a je mi fuk, či to dobré, čo mi ezoterika dala je placebo efekt alebo je to niečo skutočné. Pre mňa je dôležité to, že skutočnosť je vždy taká, akú ju chceme, že sila myšlienky je už vedecky dokázaná, že čoraz viac vedcov si uvedomuje, že nič nie je len čierne a biele a že to, čo sme doteraz nevynašli pokojne môže existovať. Bez tohto uvedomenia si by sme vlastne popierali evolúciu a technický pokrok. A kto to nevidí, nech si ide jednosmerkou. Je to jeho život.

Nech teda žije placebo efekt, ktorý dokázal, aká silná je myšlienka, akú moc máme každý v svojich rukách, presnejšie v mysliach... Placebo efekt je pre mňa dôkaz o tom, že ezoterika nie je paveda a ani šarlatánstvo. Je to niečo, čo je vysoko tajomné, no predsa tak jednoduché... A dôležitejšie, než si možno myslíme...