Hudba, voda a Solfeggio frekvencie

Úprava článku: doplnenie dňa 11.10.2021
Tento článok je skutočne starý,  ale myslím, že je stále aktuálny. Akurát doplním niektoré údaje teraz na začiatku.

Solfeggio frekvencie - náhody neexistujú a aj keď o nich viem už dlho, o čom svedčí aj tento článok, ktorý som písala niekedy v roku 2011, len na inú stránku, tak sa mi do života tak viac a oveľa silnejšie dostali až teraz. Jednoducho prišla ponuka kúpiť si k nim licenciu a ja som mala okamžité jasno. A musím uznať, že sú veľmi silné, účinné a pre mňa sú obrovskou výzvou k tomu, aby som ich použila s láskou, svetlom a pokorou nielen pre seba ale aj pre vás. 
V článku spomínam 6 frekvencií, ale v súčasnosti mám k dispozícií deväť. 

174 Hz - prirovnáva sa k prírodnému anestetiku. Inak povedané, môže pomôcť pri zmierňovaní bolesti, prispieť k úľave. Táto frekvencia našim orgánom hovorí, že všetko je v poriadku a že sme v bezpečí. 

285 Hz - posilňuje imunitu, je nápomocná pri hojení rán, do nášho energetického poľa vnáša harmonizáciu aury a údajne aj vyčistenie priestoru, kde sa nachádzame. 

963 Hz - otvára korunnú čakru a aktivuje šišinku. Umožňuje precítiť jednotu s vesmírom a prepojiť sa so svetlom. 
A teraz už pôvodný článok aj s občasným dopĺňaním ako čas bežal...

Slovo hudba. Čo by ste k nej vedeli povedať? Je smutná, veselá, hravá, hlučná, tichá, upokojujúca, energizujúca... Myslím, že presnú definíciu hudby by sme zrejme nenašli. Je to uhol pohľadu - hudobníka, producenta, skladateľa, poslucháča. Na čom sa ale asi zhodneme, že hudba má na nás vplyv a že patrí k nášmu životu. Nevieme si bez nej predstaviť život. Niekde som sa dočítala, že hudba je vlastne matematika. Podľa vedcov by hudba mala byť niečo ako vzdušné kmity, ktorých frekvencie sa spočítavajú podľa fyzikálnych zákonov. Znie to teda veľmi zaujímavo a to matematiku nejako nemusím. Ale prečo nie, to, že hudba svojim spôsobom je frekvencia (ak to teda správne chápem) všetci vieme. Spomeňme si na Fionu zo Shreka - zaspievala a chudák vtáčik praskol. Vyzerá to pomaly na ničivú zbraň, ehm... Ale poďme ďalej.
 
Hudba siaha naozaj do prapočiatku sveta.
 
Na hudbu reagujeme všetci, starí, mladí, deti, zvieratá - aj tie nám občas pomáhajú keď spievame. Hudba má silný vplyv na ľudský organizmus. Pri niektorých pesničkách plačeme, ďalšie sa nám nepáčia. Keby som bola vedec, asi by som povedala, že takto sa fyzikálne kmity menia na city.
 
Ďalší výraz s ktorým sa musíme skamarátiť je vibrovanie. Vibrujeme na základe istej frekvencie. Človek je živý príklad toho, že sme akousi sústavou vibrácii a vlnových dĺžok. Teda aj naše orgány vibrujú na základe nejakej frekvencie. Ak je orgán v poriadku, má tú "svoju", ak je chorý, frekvencia je narušená. A tu nastupujú rôzne relaxačné hudby, ktoré by nám mali pomôcť, ak sa dokážeme správne mentálne otvoriť. V podstate je jedno, či tomu veríte, či to na vás má nejaký viditeľný vplyv (stavy mravčenia, tepla a podobne), účinok hudby preciťuje KAŽDÝ. Relaxačná hudba môže telové harmonické frekvencie obnoviť a prebudiť v organizme zmysel pre vlastný súlad. Neberte to teraz ako návod na liečenie a vynechanie odborného lekára. Ale ako prevencia je to dobrá vec. Osobne som na relaxačnej hudbe už pár rokov a jej účinok mám odskúšaný.
 
MUDr. Kunayová hovori:
 
"Nuž či sa nám to páči, alebo nie, určité rezonancie sa nás vždy týkajú. Stretávame sa s nimi na každom kroku. Vo dne i v noci. Musíme si uvedomiť aj to, že nežijeme v atmosfére sterilnej na vibrácie. Každá molekula vibruje, všetko je v pohybe. Atómy, kvarky... Sú inštitúcie, ktoré registrujú rezonancie v kozme, každá planéta ju má inú."
 
Vibrácie má aj naša chladnička, práčka, vibrujem, keď som naštvaná... :o). S hudbou sa spája muzikoterapia, emócie, hmkáme si keď máme radosť a tak podobne.
 
Takže už vieme, že hudba má vplyv na človeka. A čo tak pozrieť sa na to aký vplyv má napríklad na vodu? Istý pán Masaro Emoto sa začal zaoberať skúmaním vody po celej planéte a zistil, že skutočnú podstatu nám ukazujú kryštály zmrznutej vody. Ide o to, že vzorky vody z celého sveta pomaly zmrazil a následne fotografoval pomocou mikroskopu s tmavým poľom. Každý vodný kryštál je jedinečný. Všeobecne ale platí, že čisté zdravé vody tvoria krásne geometrické kryštály, ale špinavá, teda znečistená je príliš kalná na to, aby tvorila kryštály.
 
Pán Emoto ale nekončil len pri fotografovaní klasických kryštálov, skúšal, aký vplyv má na vodu napríklad hudba a zistil pozoruhodné výsledky. Vo svojich pokusoch pokračoval aj slovom - na fľašu s vodou nalepil papier s písaným textom - výsledok - prekvapivý a nadmieru zaujímavý. Prečo? Pri slovách ako je láska, mier a podobne voda kryštalizovala krásne, pri vete s negatívnym úmyslom, napríklad -"zabijem ťa", sa kryštalizácia javila ako v znečistenej vode. 
 
Inými slovami, vznikla zaujímavá teória - dokázaná - naše slová, myšlienky, zámery, hudba, to všetko má nejaký vplyv na molekulárnu štruktúru vody. A z čoho sa skladá telo človeka? 70 % vody. Voda je aj v približne rovnakom pomere na povrchu planéty, je teda možné experimentovať so životným prostredím?
 
Spravili pokus. Cca 300 ľudí, ktorí už boli predtým vedení k meditáciám, sa zišlo pri znečistenom potoku a zhruba hodinu sa venovali ovplyvneniu čistoty potoka a jeho pohody. Očití svedkovia vypovedali, že asi po 15 minútach sa potok viditeľne javil ako čistejší.
 
Čo k tomu dodať - v ezoterike to môže mať neskutočný vplyv a hlavne, podporuje to teóriu, že sila myšlienky, slova a zámeru je silná. Že si vlastne možno aj sami pomáhame dať do poriadku svoje zdravie, prípadne, si ho "humplujeme" nielen stresom, alkoholom, cigaretami a podobne, ale aj tým, ako myslíme, čo hovoríme a čo počúvame.
 
No a tu sa dostávam k pojmu Solfeggio frekvencie. Čo sú to? Nuž, to je trocha zložité vysvetliť, ale pomôžem si istým zdrojom, kde sa k tejto téme vyjadril istý pán menom Miroslav Kolísek:
 
Hudba a zvuk může být velmi silný transformační nástroj pro lidské tělo a duši. Nicméně, až v posledních letech vyšla najevo informace, že naše novodobá hudební produkce byla okradena o obrovský potenciál pro léčení a transformaci, o mocný starodávný tonální rozsah známý jako "původní Solfeggio frekvence . " Tyto originální Solfeggio frekvence, mají schopnost přeměnit život zázračným způsobem. Zmínky o těchto frekvencích sahají do starověku, kdy byly součástí zpěvů v gregoriánských chorálech, během náboženských obřadů v kostelech v té době. Ale partitury chorálů záhadně, kolem roku 1050 zmizely a jsou pravděpodobně navždy ztraceny. Tyto zpěvy se skládají ze zvláštních tónů nebo frekvencí, které když jsou zpívané v harmonii, a v latině, měly obrovskou duchovní sílu při náboženských obřadech. Kombinace těchto tónů a latinské intonace, měla sílu proniknout hluboko do hlubin podvědomí a silně podporovat léčení a transformaci.
 
Solfeggio frekvence obsahují šest čistých tónů a tyto byly použity pro vytvoření starověké hudební stupnice. Církev tvrdí, že ztratilo všech 152 těchto úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archivů.
 
Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvenci.
 
Naše moderní hudební stupnice je mírně mimo rozsah synchronizace původních Solfeggio frekvencí a komorní "A" 440 Hz, bylo původně, ještě kolem roku 1914, 417 Hz. V podstatě téměř všechnu hudbu, kterou slyšíme dnes v mediích nebo se prodává v obchodech, ať už je to rock, jazz, soul nebo klasika, je atonální a kontraproduktivní ve srovnání s úžasnou transformační silou Solfeggio tónů. Jedna z Solfeggio frekvencí 528 Hz je známá jako "528 Miracle ", protože ta má pozoruhodnou schopnost léčit a opravovat DNA v těle a je to přesně ta frekvence, která byla použita genetiky při biochemických procesech.
 
Změnou původní Solfeggio stupnice se změnily výrazně zpěvy, tedy i ty zpívané v kostelích a změnou frekvencí byly ovlivněny změny v koncepčním myšlení, což mělo za následek oslabení duchovního vlivu církve.
 
 
Pozrime sa na tých 6 frekvencií v skratke:
 
396 Hz alebo Ut možno používať v situáciách, kde potrebujeme riešiť a vyhojiť veci spojené so strachom a vinou
 
417 Hz alebo Re sa používa, ak si chceme navodiť v živote pozitívne zmeny, ak potrebujeme prelomiť skostnatené životné vzorce
 
528 Hz alebo Mi sa vraj odvodzuje od latinského slova miragestorum, teda “zázrak”; používajú ju genetici na opravu poškodenej DNA a podľa dr. Pulea sa spája s korunnou čakrou
 
639 Hz alebo Fa sa používa na opravu alebo vyhojenie vzťahov a spája sa s dokonalou integráciou oboch polovíc mozgu
 
741 Hz alebo Sol možno využiť na úrovni psychiky na rozvíjanie intuície a šiesteho zmyslu, pretože sa spája s nelineárnym poznaním
 
852 Hz alebo La sa dá použiť na dosiahnutie osvietenia a spirituálny rast a spája sa s láskou bez podmienok a obmedzení.
 
Na stránke Matrix 2001 som k tomu našla podrobnejšie informácie, ktoré tu ale nebudem dávať, pretože je toho fakt požehnane, v prípade záujmu čítajte.
 
Pre mňa to ale znamená, že som našla niečo, čo nám môže pomôcť, napadol mi rok 2012... Často sa hovorí v spirituálnych kruhoch a myslím že už aj mimo nich, že rok 2012 nebude (nebol, pozn. autora) rokom apokalypsy, ale zmeny na duchovnej úrovni. Ak ste nečítali môj článok o roku 2012, tak v istej pasáži sa tam píše:
 
Vyžarovanie rozvinutých bytostí dokáže aktivovať vašu DNA a vymazať vaše nazbierané karmické dlhy z minulosti. Vtedy ste schopní povzniesť sa nad negatívne emócie a vyštartovať svoju vlastnú aktiváciu DNA. Aktiváciu nemôžete vyštartovať sami - musí vám v tom pomôcť Spirit. Ak potom budete na sebe pracovať, ľahko sa vám podarí dosiahnuť štvrtú dimenziu spolu so Zemou. V rokoch 2012 až 2028 budú všetky ľudské bytosti, ktoré sa dostanú do štvrtej dimenzie, spojené vysokou úrovňou spirituality a bezvýhradnej lásky a šťastia.
 
Tí, ktorí to neurobia a budú vibrovať na nízkej frekvencii v dobe, keď Zem vstúpi do štvrtej dimenzie, budú obeťami prírodných a ľudských katastrof. A keď príde čas ich znovuzrodenia, nevrátia sa na Zem, ale prídu na inú planétu, ktorá ešte bude vibrovať v tretej dimenzii s jej negatívnymi prístupmi: utrpením, bolesťou, chorobami a ’alp aayu’ (= pletichárčenie).
 
 
V podstate ide o to, že z nejakej frekvencie, na ktorej vibrujeme teraz, sa môžeme dostať na tú vyššiu.
 
Ak tomu teda dobre rozumiem, jednou z možností, ako si pomôcť nielen s opravou DNA, aktiváciou a tuningom čakier, ako vlastne rásť nielen na tele aj duchu môžu byť práve Solfeggio frekvencie.
 
 Z môjho uhlu pohľadu je to vec, ktorá spája spiritualitu s vedou, niečo, čo naozaj existuje, nikto nemôže povedať, že ide o čistý výmysel. Preto som možno začala tak zoširoka, kým som sa dopracovala k tomuto - k hudbe, o ktorej sa vedú polemiky vo vedeckom aj duchovnom svete. Nech je ako chce, ja ich určite vyskúšam, hudba má pre mňa nesmiernu silu. Nie je to len obyčajný zvuk, tón, je to cesta k tomu tajomnému vo mne, k duši, je to liek, zábava, radosť, náplasť na depresiu. Hudba je dar, ktorý beriem s pokorou. 
 
Tieto frekvencie obsahujú prirodzenú matematickú rezonanciu. Podľa vedy o vlnení nazvanej Kymatika, keď nasypete piesok na kovovú platňu a použijete zvuk tónu na rozkmitanie tejto platne, piesok sa začne formovať do určitého vzoru. Ale len pri určitých frekvenciách sa na platni vytvoria veľmi čisté a symetrické vzory. So súčasným postupným zvyšovaním frekvencie sa obrazce vytvorené pieskom začnú meniť a pri určitých špeciálnych tónoch vytvoria čisté krásne formy vzorov, potom opäť zmiznú a znovu sa vytvoria až vo chvíli, keď sa dosiahne ďalší špeciálny tón. Tieto "rezonančné" frekvencie ktoré vytvárajú odlišné, symetrické vzory, sú Solfeggio frekvencie. (zdroj: anterar)
 
Dodatok - 17.06.2014
Vyššie som to nespomínala, ale existuje a je to momentálne vcelku dosť veľký fenomén - vibrácia 432 Hz. Čo to je?

Ide o frekvenciu, ktorá v hudobnej stupnici je na komornom A. Dnes sa však pre tento tón bežne používa frekvencia 440 Hz a ako som sa dozvedela na internete z viacerých zdrojov, zmena frekvencie zo 432 na 440 Hz bola údajne násilná a účelová. Hudobníci, ktorých sa táto zmena dotkla si nepomohli protestovaním. (Niekde som sa dočítala, že za tým stoja Ilumináti...) Táto zmena prebiehala od roku 1939 do roku 1955.

Význam rezonancie 432 Hz je pre nás dosť dôležitý. Ovplyvňuje naše vedomie, nálady, chovanie buniek a podobne. Tieto informácie o 432 Hz rezonancii som čerpala zo stránky http://www.h-poradna.cz/fenomen_432hz.php, (práve som zistila, 2020, že tento web už neexistuje, alebo je teda presunutý na inú lokalitu, no v roku 2014 tam ešte bol) kde (ne)nájdete aj dve nahrávky na porovnanie 432 Hz a 440 Hz. Či tam nájdete rozdiel a aký veľký, to je už na vás samotných...