Astrológia nie je len slnečné znamenie

Astrológia ma fascinovala už od puberty. Študovala som slnečné znamenia a vždy ma privádzalo do úžasu aké super vlastnosti to ktoré znamenie má. Pozorovala som to na každom na kom som mohla. A zistila som, že to "pasuje" len v istej miere.

Neskôr, keď som sa astrológii začala venovať vážne – nevážne, viem, že to ani sedieť nemôže. Teda, nie žeby sme nemali vlastnosti daného znamenia, ale ako sa vyjadril  renomovaný český astrológ pán Baudyš, podľa jeho subjektívneho pozorovania praxe v astrológii ktorá má viac než 20 rokov, slnečné znamenie z pohľadu celého horoskopu človeka má váhu (a to fakt citujem) maximálne 0,5 %. Šokujúce? Aj pre mňa bolo. Lebo z toho všetkého čo viem, čo vidím, čo teraz naozaj vnímam úplne inak, ako keď som v detstve čítala úžasné vlastnosti Kozorožca, Leva či Váh... môžem povedať, že je to asi fakt. Netrúfam si byť konkrétna, ale ak by som použila ako pomôcku matematiku, tak veľkodušne by som Slnečnému znameniu mohla dať 10 %. Ako som na to došla? Jednoducho. V tom základnom astrologickom balíku máme 10 planét. Slnko, Luna, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Nech vás nemýli, že Pluto považujeme v astrológii za planétu. Nechcem teraz zachádzať do podrobnejšieho vysvetľovania, astrológia pracuje s trocha inými názvosloviami a s inou optikou. A aj keď je úzko previazaná s astronómiou, predsa len nie je totožná. Takže. Ak nám 10 planét tvorí v našom horoskope našu (budem tak trocha nadnesená) 100 % osobnosť, Slnko ju vytvára svojimi 10 %. A to som ešte pridala, pretože som do toho nerátala aj iné body ako je Čierna luna, Chairon, Severný a Južný uzol, Selenu... Každým ďalším bodom to percento klesá.

Pre ujasnenie, mojim cieľom nie je znižovať hodnotu Slnka, naopak, ono naozaj v radixe má významnú úlohu, pretože hovorí o tom, akí sme vo vnútri, akú máme v živote stratégiu, kam by sme sa chceli dostať, ukazuje nám cestu a tak nejak nás krásne presvetľuje zafarbením znamenia v ktorom sa nachádza. Ale naša osobnosť sa prejavuje aj inými planétami.


Osobne si myslím a moje doterajšie skúsenosti mi to potvrdzujú, že k najdôležitejším bodom v radixe patrí Ascendent. To, ako sa javíme, ako konáme a ako nás ostatní vidia, ako vidíme svet my, tá brána našej osobnosti ktorou sme prišli na tento svet je v Ascendente. Na to, aby ste zistili tento naozaj dôležitý údaj, je potrebná presná hodina, minúta a miesto vášho narodenia. Ascendent je vlastne vychádzajúci bod v horoskope. Je vstupnou bránou našej osobnosti. Všetko to, čo sa týka Ascendentu je pre nás dôležité. Opakom Ascendentu je Descendent a cez neho nazeráme na iných ľudí, na svojich partnerov, je to protipól nás samých ale súčasne je to druhá strana jedného celku. Ďalším naozaj dôležitým bodom je postavenie Luny. Luna ukazuje našu citlivosť, emócie, vnímanie, domov, naše nálady. Ukazuje nám, kde a ako sa zapájame cez svoje city.

Takže v skratke. Ascendent, Slnko a Luna, to sú tie naozaj úplne najzákladnejšie postavenia v našom horoskope (vždy sa bavíme o mojom pohľade), ktoré ukazujú len hrubý náčrt našej osobnosti. Ak by sme sa hypoteticky bavili o tom, že ide o „čisté“ znamenie a nebrali by sme do úvahy dekany, už teraz je naša osobnosť ovplyvnená tromi znameniami. Ako príklad uvediem seba. Moje Slnko hovorí, že som Kozorožec. Ascendent mám v Panne. No a Lunu mám v Rybách. Takže ak si to všetko spojíte, dostanete to ako sa javím, ako sa cítim, ako vnímam, čo je jadrom mojej duše. 

K osobným planétam, ktoré utvárajú našu osobnosť patrí neodmysliteľne Merkúr, Venuša a Mars. S týmito tromi planétami je nutné rátať ak chcete mať oveľa ucelenejší prehľad o tom, kto ste a čo s tým. Venuša nám ukazuje ako milujeme ale aj to ako sme nestriedmi. Merkúr sa stará o to ako komunikujeme a Mars ako konáme. Tak naozaj v stručnosti a heslovite poňaté. No a to už máte ďalšie znamenia... Doplním seba - pre pestrofarebnosť - Venušu mám v Rybách, Merkúr v Kozorožcovi a Mars v Baranovi. 

Na odľahčenie

Za problémy vo vzťahu môžu rozdielne znamenia. 
Ja som Ryba a on Idiot. 

Astrológia je pestrofarebná

Keď si všetko toto poskladáte, zistíte, že vás to vystihuje oveľa presnejšie ako len to či Slnko bolo v Blížencoch alebo v Škorpiónovi. Samozrejme, slnečné znamenie je najviac známe, najviac spropagované. Slnečné znamenie postačí na to, aby ste si urobili aký taký názor, ale Ascendent podstatne mení a zafarbuje to, akí sme. Niekedy by som povedala, že sa viac prejavuje znamenie Asc než slnečného znamenia. Ale zas v astrológii sa berú do úvahy aj ďalšie faktory ktorými vás nebudem zaťažovať ale sú dôležité. Od postavenia planét, ich „sily“, aspektov, domov. 


Stojí za poznámku ešte jedna informácia. Klasická astrológia sa zvyčajne zaoberá znameniami v tej pozitívnejšej rovine. Plus mínus aj pár horších vlastností. Ešte znesiteľných. Mám toho naštudované dosť a osobne milujem výklad znamení z tej druhej polarizačnej strany o tých vlastnostiach a konaniach znamenia, ktoré nás iritujú k prehláseniu, že nieeee, my takí nie sme. Ale sme. Kto má naozaj zdravú sebareflexiu tak vie, že nie sme len úžasní, milí, pomáhajúci a občas nevrlí ale že sme aj protivní, neznesiteľní, často chodiace výbušné nádoby. My sme mix toho pozitívneho a negatívneho, toho, čo z nás robí úžasných ale aj toho, pre čo nás iní nemusia... A je len a len na nás, čo si z toho vyberieme, čo na sebe zmeníme. A netreba zabúdať, že okrem mixu dvoch polarít jedného znamenia musíme brať do úvahy mix polarít ostatných znamení. Minimálne tých, ktoré sa nás osobne týkajú. Lebo koniec koncov, všetci v sebe máme 12 znamení, len v inom pomere.

Ak máte radi humor a nechce sa vám čítať dlhé popisy k znameniam, skúste Modlitbu znamení. V jednej stručnej vete nájdete najvýstižnejšiu charakteristiku slnečného znamenia.