Pripravte si papier, pero a ...

 Odpovedajte áno/nie okamžite, bez dlhého premýšľania, odpovedajte to, čo vám ako prvé napadne. Svoje odpovede si zapisujte na papier, neanalyzujte a neopravujte.


1. Veľmi ľahko priberám na váhe. / Práve v tomto období trpím nadváhou.
2. Moji bývalí / terajší partneri sú narkomani alebo alkoholici.
3. Málokedy poruším nejaké pravidlo
4. Robí mi problém povedať nie.
5. Farbím si vlasy. / Zosvetľujem či odfarbujem.
6. Radšej pomáham jednotlivcom ako skupinám.
7. Mám radšej zvieratá a rastliny ako ľudí.
8. Mám keltské korene, prípadne svojím vzhľadom pripomínam Kelta (moje vlasy majú červenkastý nádych, mám pehy, zdravo červené pleť).
9. Mám rád/a kanadské žartíky.
10. Rád/a iných podpichujem a v zdravej miere im robím naschvál. / Mám nezbedný pohľad.
11. Som celkom nezávislý/á. Neznášam akékoľvek pravidlá a nerád/a sa podriaďujem autoritám.
12. Po finančnej stránke sa buď kúpem v peniazoch alebo som na hranici chudoby, nič medzi tým.
13. Nie som rád/a stredobodom pozornosti a na spoločenských akciách stojím väčšinou bokom.
14. Vždy som veril/a v mimozemské civilizácie a UFO a zaujímam sa o ne.
15. Mám nutkavú potrebu byť voči iným ohľaduplný/á bez ohľadu na to, či to aj ocenia.
16. Praktikujem reiki alebo iné formy energetického uzdravovania.
17. Moje životné poslanie je pre mňa oveľa dôležitejšie, než sa oženiť či vydať a založiť si rodinu.
18. Veľmi rád by som odišiel Domov, pretože viem, že Zem nie je mojím domovom.
19. Mám za sebou ťažkú autonehodu alebo inú skúsenosť, vďaka ktorej som sa ocitol na hranici medzi životom a smrťou.
20. V minulosti som bol tak zúfalý/á, že som vážne uvažoval/a o samovražde. Mám za sebou pokus o samovraždu.
21. Zmenil som si krstné meno, prípadne sa tým intenzívne zaoberám – zmenou mena.
22. Moji priatelia a rodina mi hovoria: „Zmenil si sa, si iný/á ako predtým. Niečo sa s tebou stalo. Si ako vymenený/á.“
23. Urobil som, prípadne práve robím drastické zmeny v mnohých oblastiach svojho života naraz (zmena bydliska, zamestnania, rozvod...)
24. Mám hlboké duchovné znalosti, ktoré som nezískal/a ani čítaním, ani prostredníctvom učiteľov.
25. Aj keď viem, že sa od ostatných líšim, napriek tomu s ľuďmi dobre vychádzam a som v ich spoločnosti rád/a.
26. Som si vedomý/á, že mám magické schopnosti, ktoré zatiaľ nevyužívam.
27. Spomínam si na svoje minulé životy. Zaujímam sa o starú Atlantídu a dobu kráľa Artuša.
28. Som presvedčený/á, že som bol/a upálený/á, alebo iným spôsobom popravený/á pri hone na čarodejnice v dobe svätej inkvizície.
29. Zaoberám sa tarotovými kartami alebo astrológiou.
30. Priťahujú ma prírodné náboženstvá ako je šamanizmus, wicca, rituáli pri nove a splne mesiaca a podobne.


Vyhodnotenie

Počet kladných odpovedí určuje do ktorej kategórie duchovných bytostí patríte. Svoje „áno“ počítajte oddelene, vždy po šiestich otázkach.

Ak ste pri prvých šiestich otázkach (1-6) odpovedali 4 krát a viackrát kladne, ste pravdepodobne vteleným anjelom.

(Čím vyšší počet „áno“, tým vyššia pravdepodobnosť.)

• Ak ste odpovedali kladne na 4 a viac otázok v rozmedzí otázok 7. – 12., ste pravdepodobne vtelená elementárna bytosť.

• Ak ste odpovedali kladne na 4 a viac otázok v rozmedzí 13. – 18., ste pravdepodobne vtelenou vesmírnou bytosťou.

• Ak ste odpovedali kladne na 4 a viac otázok v rozmedzí 19. – 24., ste pravdepodobne novou dušou.

• Ak ste odpovedali kladne na 4 a viac otázok v rozmedzí 25. – 30., ste pravdepodobne vteleným zasvätencom.

Ak z vašich odpovedí nevyplýva jasne jediná kategória (napríklad vám vyjdú kategórie dve), potom môžete byť hľadajúcou dušou, prípadne „skokanom“. V prvom prípade ide o dušu, ktorá sa vzdala príslušnosti k jednej duchovnej skupine a doteraz sa plne nestotožnila s inou. Typ skokana je bytosť, ktorá sa pohybuje medzi jednotlivými duchovnými kategóriami.

Ak ste sa nenašli nikde, ste krásnou ľudskou dušou - pozemšťanom.