Anjelské farby

Zamerajme svoju pozornosť na svetlo. Najčastejšie si človek predstaví svetlo biele. To sa skladá ale zo všetkých farieb, možno preto sa bielej farbe pri anjelskom liečení hovorí o tom, že je to svetlo na privolanie anjelov, aby nás chránili. Pri prechode bieleho svetla hranolom sa vytvára sedem farieb spektra dúhy. Nádhera.

O liečení a ochrane anjelským svetlom ste už hádam počuli. S touto veľmi jednoduchou technikou pracujem už niekoľko rokov a je ľahko dostupná, môže ju použiť každý, nepotrebujete na to žiadne špecifické znalosti či dosiahnutie stupňov v duchovnom učení. Je to svetlo anjelov, ktoré je tu pre každého bez výnimky. Každému bude dopriate, stačí len požiadať... Presnejšie sa o tom dočítate u Doreen Virtue v  knihe Pozemskí anjeli. (zdroj) Dovolím si kratučký sylabus ohľadom svetelného liečenia podľa Doreen.

Biele svetlo – privolanie anjelov, aby nad vami bdeli a chránili. Cez biele svetlo nič zlé neprenikne. Osobne ho používam pri práci na očistu priestoru, osôb ale aj pri zrušení prekliatia.

Ružové svetlo – ružová ako farba lásky je vhodná, ak ste s niekým negatívnym, kto má problémy sám so sebou a zaťažuje vás tým. Vďaka nemu budete šíriť láskavé myšlienky a odkloníte reťazec negatívnych sťažností. Fakt funguje. Používam k tomu aj Ruženín, pomáha pri vizualizácii.

Smaragdovozelené svetlo – vizualizujte si ho pri pocite fyzickej nerovnováhy. Má liečivý účinok.

Fialovočervené svetlo – zvyšuje duchovné vibrácie duše, pomáha s nadhľadom pri problémoch. Odráža všetky druhy nízkej energie aj z astrálneho sveta.

Dúhové svetlo – dúha ako taká v nás vyvoláva krásne pocity. Vďaka tomuto svetlu môžete skúsiť uzdravovať seba ale aj iných.

Anjelské svetlo sa dá farebne kombinovať, hovorím tomu osobne vrstvenie. Obliekam sa...

Ale vráťme sa k základným siedmym farbám.

Farba ako taká je univerzálnym jazykom, ktorý obchádza logickú myseľ a hovorí rovno k duši. Každá so siedmych viditeľných farieb má svoje terapeutické vlastnosti, ktoré je možné spojiť pomocou ich rezonancie so siedmymi hlavnými čakrami. Chromoterapia patrí k starobylým formám prírodného liečiteľstva. Farebné lúče ovplyvňujú naše telo, nálady, emócie, sami často ani netušíme, prečo sa obliekame do takej alebo onakej farby, máme obľúbenú či neobľúbenú farbu...

Ak chcete pracovať s nejakým konkrétnym svetelným anjelským lúčom, môžete sa riadiť buď vlastnou intuíciou, alebo presne určiť, ktorý je ten pravý. Ku každému svetlu radíme archanjelov, ktorí vám ochotne pomôžu. Práca môže byť formou meditácie, vizualizácie, na ochranu, uzdravenie...


Zdroj: Anjeli od A po Z., Hazet Ravenová.

Fialový lúč

Fialový lúč je možné využiť na privolanie archanjela Zadkiela k duchovnej transformácii.

Farba – fialová.

Zameranie – vlastná premena, duchovný rast, kozmická alchýmia.

Čakra – korunná (sahásrara).

 

Ide o prvok kozmickej energie, rovnováha sa prejavuje ako kozmické vedomie, uvedomenie si kozmu, súdnosť a pochopenie.

Fialový lúč je najvyššia vibrácia v dúhe. Fialová je siedmy lúč a má najkratšiu vlnovú dĺžku. Okrem toho je aj najrýchlejší. Symbolizuje bod prechodu medzi viditeľným a neviditeľným. Predstavuje vždy božskú alchýmiu a transmutačnú energiu na ceste hrubej hmoty k Božskému.

Archanjel Zadkiel je anjelom milosrdenstva a zhovievavosti. Prináša nám úľavu v ťažkých hodinách. Vládne Jupiteru a štvrtku. Je vodcom anjelského rádu Panstva. Okrem toho je aj jednou z významných anjelských bytostí, ktoré stoja pred trónom Božím.

Telesné spojitosti – temeno hlavy, mozog, vlasový porast. Pomáha pri vnútorných zápaloch. Mierni búšenie srdca. Pomáha upraviť funkcie imunitného systému. Lieči modriny, opuchy a podliatiny na oku. Lieči problém spojené s očami. Tíši podráždenie, uľavuje od bolesti, urýchľuje proces liečenia.

Citové a duševné spojitosti – utišuje citový nepokoj, pomáha pri citovom zotavení. Lieči návyky a príznaky návykov. Odstraňuje citové prekážky.

Duchovné spojitosti – inšpiruje, uvoľňuje predstavivosť, pomáha pri meditácii, zvyšuje parapsychické schopnosti a rozvíjanie intuície. Prináša duchovnú oddanosť a živé sny. Používa sa k cestám do minulých životov. Pomáha rozvíjať korunnú čakru, spojeniu duše, rovnako ako aj rozvoju a otvoreniu k vyššej mysli. Poskytuje nadprirodzenú ochranu. Umožňuje vidieť „vidiny“. Očisťuje všetko obyčajným dotykom. Pomáha k rozvoju všezahŕňajúcej mysle a pri liečení tela.

Indigový lúč

Indigový lúč je možné použiť na privolanie archanjela Raziela pre zlepšenie intuície. 

Farba – indigová. 

Zameranie – intuícia. 

Čakra – tretie oko.

Živel – avjakta (prvotný oblak neurčitého svetla). Rovnováha sa prejavuje intuíciou a jasnozrivosťou.

 Indigový lúč je šiestym v hmotnom viditeľnom spektre dúhy a transmutačným lúčom krčnej čakry, Je to kľúč k rozvoju latentných parapsychických schopností a pomocník pri vedomom spojení s „duchom“.

 Raziel je archanjel tajných mystérií, jeho meno znamená „tajomstvo Božie“. Prináša Božské informácie tým, že nám dovoľuje letmo nahliadnuť na tajomstvo ktorým je Boh. Tieto skúsenosti vedú naše vedomie až za hranice času. Akékoľvek letmé pohľady na tejto úrovni existencie nám ukážu minulosť, prítomnosť a budúcnosť ako jednu prepojenú večnosť. Podľa posvätnej tradície stojí Raziel každý deň na hore Oreb, odkiaľ zdeľuje celému ľudstvu všetky ľudské tajomstvá.

 Razielovo vedenie je úplné, absolútne, nevysloviteľné a dokonalé. Pri práci s ním nebudete potrebovať žiadne potvrdenia od ostatných. Naša korunná čakra je v tomto prípade otvorená, stúpajú plamene osvietenia a my dokážeme presiahnuť bežnú realitu. 

Stretnutia s Razielom môžu načim priateľom, známym, dokonca aj rodine, kolegom či širokej verejnosti pripadať extravagantné. Lenže akonáhle si budeme istí, že sme dosiahli určité poznanie o to, ako funguje Božské, nič nebude ako predtým. 

Telesné spojitosti – hypofýza, kostra, malý mozog, oči a dutiny. Najsilnejší prostriedok proti bolesti z celého spektra dúhy. Uvoľňuje negativitu z kostry. Zabíja baktérie v jedle, vode aj vo vzduchu. Čistí znečistenie na všetkých úrovniach. Lieči chronické ochorenie dutín. Prináša úľavu pri nespavosti, bronchitíde, astme a pľúcnych chorobách. Pomáha pri migréne a bolestiach hlavy. Zlepšuje choroby spojené s vysokou aktivitou štítnej žľazy. Pomáha liečiť choroby ľadvín, pomáha pri hnačkách. Znižuje krvný tlak. Rovnako pomáha pri problémoch s chrbtom a panvou. Pozor, indigo môže byť návykové, pretože ponúka úľavu od každodenných problémov a nepríjemností. 

Citové a duševné spojitosti – upokojuje myseľ aj city. Zosilňuje vnútorné komunikáciu. Pomáha sústrediť sa na osobné záležitosti. Rozvíja vedomie samého seba a poznanie svojho vnútra. Používa sa k liečbe všetkých foriem nestability. 

Duchovné spojitosti – ide o astrálne antiseptikum. Prečisťuje negatívne myšlienky každého druhu. Umožňuje vnímanie jemných pocitov. Pomáha pri telepatických schopnostiach, intuícii a jasnozrivosti. Zvyšuje duchovné vedomosti. Indigo je doménou pre pochopenie záhad a nadprirodzena.

Modrý lúč

Modrý lúč je možné použiť na privolanie archanjela Michaela, ktorý dokáže chrániť a zvyšovať komunikačné schopnosti.

Farba – zafírová modrá.

Zameranie – komunikácia.

Čakra – hrdelná (višuddha).

Živel – éter, rovnováha sa prejavuje ľahkosťou komunikácie so sebou samým a s ostatnými na všetkých úrovniach.

Piaty lúč viditeľného spektra dúhy. Ovplyvňuje krčnú čakru na fyzickej úrovni a je transmutačným lúčom tiež pre čakru hrdla. Ide o prvý duchovný lúč.

Michael je silný archanjel a je to ochranca ľudstva, najvyšší a neúplatný veliteľ všetkých anjelov. Stojí v čele nebeských síl „légie svetla“ proti silám zla. Jeho hlavnou farbou je slnečná žltá a ohnivá sila solar plexu je jeho doménou. Michael ale nosí „meč“ zhotovený zo zafíru, preto je s posilňovaním krčnej čakry a tretieho oka spojená práve modrý plameň. Modrý lúč predstavuje silu a vôľu Božiu rovnako ako aj silu viery, ochrany a pravdy. Michaela môžete vidieť zobrazeného aj ako anjela, čo bojuje s drakom.

Telesné spojitosti – krk, štítna žľaza, horné cesty dýchacie, čeľusť, spodina lebečná, telesná hmotnosť. Utišuje, mierni, tlmí a upokojuje choroby spojené s teplom. Znižuje teplotu a reguluje hyperaktivitu a zápalové a škodiace procesy. Prináša jasnosť a vyrovnanosť. Tíši ušnú a krčnú infekciu. Pomáha pri stuhnutosti krku. Je niečo ako prírodný prostriedok proti bolesti. Znižuje krvný tlak a tepovú frekvenciu. Upokojuje centrálny nervový systém, čím znižuje stres. Modrá je dobrá farba pre ošetrovňu a smrteľne chorých ľudí.

Citové a duševné spojitosti – odstraňuje strach z hlásania pravdy. Upokojuje myseľ, čím napomáha k jej jasnejšiemu mysleniu. Prináša pokoj a uvoľnenie od prízemných svetských starostí.

Duchovné spojitosti – inšpiruje k tomu aby ste sa stali hľadačmi vyššej pravdy a skrytej múdrosti. Modrý lúč predstavuje silu a vôľu Božiu a prináša silu viery a ochrany. Pomáha rozvíjať odkláňanie sa od slabej vôle (ega) smerom k vyššej Božej vôli.

Zelený lúč

Zelený lúč je možné použiť k privolaniu archanjela Rafaela, ktorý prináša liečbu a vyrovnanosť.

Farba – jantárovo zelená.

Zameranie – liečenie a dosiahnutie harmónie.

Čakra – srdcová (anaháta).

Živel – vzduch. Rovnováha sa prejavuje ničím nepodmienenou láskou k sebe a iným.

Štvrtý lúč viditeľného spektra dúhy. Ovplyvňuje srdcovú čakru na telesnej úrovni a je transmutačným lúčom tretieho oka. Ide o piaty spirituálny lúč farby mihotavej jantárovej zelenej.

Archanjel Rafael je liečiteľský aspekt Boha. Je považovaný za lekára anjelskej ríše, božský liečiteľ a radca ak potrebujeme dosiahnuť vnútorné poučenie, lásku, súcit, vyrovnanosť a inšpiráciu k liečbe iných.

Rafael je jedným zo siedmych vládnucich anjelov. Je známy aj ako veliteľ strážnych anjelov a patrón cestovateľov. Rafael má schopnosť učiť nás liečiteľstvu – klasickému aj alternatívnemu.

Fyzické súvislosti – Zelená je farba prírody a nachádza sa presne uprostred farebného spektra. Prináša vyrovnanosť, pokoj a uvoľnenie. Napomáha osobnému rastu a prináša harmóniu. Udržuje duševnú a telesnú energiu v stave dynamickej rovnováhy. Uvoľňuje bolestivé procesy vyvolávajúce napätie. Zelený lúč je naladený na prírodu a kráľovstvo dévov. Je lúčom liečiteľov a liečenia. Používa sa k liečbe bolesti hlavy a migrény, žalúdočných vredov, porúch pri zažívaní a všetkých stresov vrátane silného rozrušenia. Pomáha pri prekonávaní problémov so srdcom, pľúcami.

Citové a duševné súvislosti – pomáha pri klaustrofóbii a pocitoch obmedzenia. Stabilizuje nervový systém, zmierňuje emócie, znižuje duševný zmätok. Prináša úľavu všetkým zmyslom. Pomáha pri rozvoji zdravých vzťahov s inými ľuďmi.

Duchovné súvislosti – rozvíja božské videnie, intuíciu a rovnako schopnosť videnia prostredníctvom navodenia stavu rovnováhy a harmónie. Posilňuje kreatívnu vizualizáciu a manifestačné techniky.

Žltý lúč

Žltá farba sa používa k privolaniu archanjela Jofiela, aby nám priniesol jasnosť a múdrosť.

Farba – žltá.

Zameranie – múdrosť.

Čakra – solar plexu (manipuraka).

Živel – oheň. Rovnováha sa prejavuje logicky premysleným konaním, sebadôverou a cieľavedomosťou. 

Tretí lúč viditeľného spektra dúhy. Žltý lúč ovplyvňuje čakru solar plexu na fyzickej úrovni a je transmutujúcim lúčom pre korunnú čakru. Ide o druhý duchovný lúč a je vnímaný ako oranžovo žlté svetlo s bledozlatým nádychom ako u citrínu.

Jofiel je archanjelom múdrosti. Jeho lúč sa nazýva slnečným. Jofiel znamená Božia nádhera.

Tento lúč pomáha opätovne dosiahnuť radostný prístup k životu. Jofiel umožňuje spojenie človeka s vlastným ja vo vyšších dimenziách. Je možné ho vnímať ako kozmický rebrík. Dokáže okamžite uzdraviť fragmenty duše rozptýlené v dôsledku šoku, strachu alebo ťažkej choroby. Medzi Jofielove dary patrí múdrosť, zápal, intuícia, vnímavosť, radosť, požehnanie a osvietenie duše. Jofiel sa privoláva keď potrebujeme zahnať pocit nízkej sebadôvery. Plameň jeho múdrosti pomôže v akejkoľvek situácii, kde je nutné jasné duševné vnímanie, rozlišovanie alebo inšpirácia.

Telesné spojitosti – pečeň, žlčník, slezina, žalúdok, nervový systém, tráviaci systém a koža.

Posilňuje farby, tóny, stimuluje a posilňuje energiu, slabé telesné procesy. Odstraňuje celulitídu a jedovaté látky. Vracia radosť zo života. Pri chromoterapii sa používa pri liečbe artritídy, stuhnutosti svalov a obmedzenej pohyblivosti.

Citové a duševné spojitosti – zlepšené učenie, duševná sviežosť. Stimuluje intelektuálnu činnosť a pomáha pri koncentrácii. Prináša trvalé povznesenie, slobodu, smiech a radosť. Zvyšuje schopnosť sebaovládania, sebadôveru a prináša pocit úplného blaha. Podnecuje ku konverzácii a dokáže zlepšiť komunikáciu. Odstraňuje hanblivosť dodáva odvahu. Bráni duchovnému zmätku.

Duchovná spojitosť – prináša osvietenie duše. Posilňuje spojenie s vyšším JA a anjelmi. Pomáha pri obnove časti duše, ktorá sa uvoľnila pri chorobe alebo depresii.

Oranžový lúč

Oranžový lúč je možné použiť k privolaniu archanjela Gabriela, ktorý dokáže uvoľniť stres a zvýšiť kreativitu.

Farba – oranžová.

Zameranie – kreativita. Rovnako používaný na odstránenie strachu.

Čakra – sakrálna (svádhištána).

Živel – voda, rovnováha sa prejavuje vitalitou, kreativitou a originalitou. 

Druhý lúč viditeľného spektra dúhy. Oranžový lúč ovplyvňuje sakrálnu čakru na fyzickej úrovni. Archanjel Gabriel, slúžiaci ako posol, je jedným zo štyroch veľkých archanjelov. Súčasne je to jeden z dvoch anjelov (spolu s Michaelom), ktorý je v Novom zákone uvedený menom.

Podľa Biblie bol anjelom zvestovania Márii o budúcom narodení Ježiša a rovnako bol pri jeho smrti ako anjel, ktorý strážil hrobku. Gabriel je známy aj v isláme – duchovne prebudil Mohameda a nadiktoval mu Korán. Uvádza sa v istých zdrojoch, že práve Gabriel inšpiroval Johanku z Arku.

Keď používate Gabrielov lúč k transmutácii štvorrozmerného lúča koreňovej čakry, Gabrielova farba je biela. (Pozn.- Neviem čím to je, ale doteraz som Gabriela ešte v oranžových farbách nevnímala. Vždy je okolo neho bielo. Hm.)

Fyzické spojitosti – dolná časť chrbta, dolná časť čriev, brucho a ľadviny. Pomáha pri trávení. Zlepuje stav pri astme bronchitíde. Je výborný v čase menopauzy. Udržuje rovnováhu hormónov a pomáha plodnosti. Je to motivujúci lúč, udržuje energetickú rovnováhu v tele, zvyšuje vitalitu, je jemnejší ako červený lúč, pretože energiu zvyšuje postupne. Odomyká procesy, ktoré uviazli na mŕtvom bode. Vhodný pri zápche.

Citové a duševné spojitosti – pomáha pri žiali, prináša uľahčenie pri úmrtí blízkeho alebo pri akejkoľvek strate. Zvyšuje kreativitu, optimizmus a schopnosť nazerať na život pozitívne. Pomáha pri odstraňovaní strachu a fóbií.

Duchovné spojitosti – podnecuje radostné prežívanie, ktoré duchovne povznáša.

Červený lúč

Červená farba sa používa k vyvolávaniu archanjela Uriela, aby nám pomohol odstrániť energetický blok umiestnený v hĺbke nášho vnútra.

Farba – rubínová.

Zameranie – duchovná starostlivosť prostredníctvom služby druhým.

Čakra – koreňová (muladhára) – prvok zeme, rovnováha sa charakterizuje ako uzemnená, stabilná a spoľahlivá. 

Rubínový lúč je šiesty lúč duchovného svetla a prvý viditeľného spektra dúhy. Ovplyvňuje koreňovú čakru na telesnej úrovni (tretia dimenzia). Je to transmutačný lúč čakry solar plexu (štvrtá dimenzia). Rubínová farba je vnímaná ako temno červená. Blíži sa v odtieňoch k tmavofialovej so zlatistým nádychom, podobne ako je tomu na najkvalitnejších kryštáloch rubínu.

Meno Uriel znamená Boží oheň alebo Božie svetlo. Uriel ako jeden z najmocnejších archanjelov je anjelom „prítomnosti“. Spojuje sa s elektrinou, bleskom, hromom, náhlymi činmi. Svetlo šírené Urielom umožňuje dosiahnuť osvietenie. Toto osvietenie je životne dôležité pre všetkých, ktorí majú pocit, že zišli zo svojej cesty.

Rubínový lúč by sa preto mal používať vždy, keď sa cítime opustení, ustrašení a odmietaní alebo ak ste v depresii a nedajbože prichádzajú myšlienky na samovraždu.

Telesné spojitosti – pohlavné a rozmnožovacie orgány, reguluje uvoľňovanie adrenalínu do krvi, krvný obeh, svaly, nohy, chodidlá. Zbavuje telo jedovatých látok tým, že odstraňuje ochabnutosť. Hreje. Zvyšuje telesnú energiu. Posilňuje schopnosť načúvať múdrosti tela.

Kontraindikácia – nepoužívajte v okamžikoch hnevu alebo pri ochoreniach spojených s vysokým krvným tlakom, opuchmi, zápalmi; vzrušením, hyperaktivitou, horúčkou alebo vredmi.

Citové a duševné súvislosti – posilňuje aktivitu, zvyšuje milostnú túžbu a žiadostivosť. Uvoľňuje energetický blok. Prináša životnú silu, činorodosť, odvahu a vytrvalosť. Dodáva novú energiu veciam, ktoré sa vlečú alebo stagnujú. Obnovuje chuť k životu. Je to dynamický lúč, ktorý odstraňuje strach. Uvoľňuje vzorce správania sa, ktoré sú spojené s chorobnou posadnutosťou vlastnou osobou.

Duchovné súvislosti – učí, ako zvládnuť hmotný svet. Pomáha ľudským bytostiam dosiahnuť spojenie s božským rádom, ktorý prináša do sveta harmóniu a mier. Prináša do každodenného života duchovnosť.