Anjelské čísla

Medzi najznámejšie angelologičky patrí určite Doreen Virtue. Okrem iných ďalších, samozrejme. Ale práve od Doreen použijem popis anjelských čísel.

Ako píše v svojej knihe Liečenie s anjelmi, anjeli robia čo môžu, aby upútali našu pozornosť a nadviazali kontakt. Často tieto znamenia prehliadame alebo podceňujeme, prípadne ich považujeme len za náhody. Samotní anjeli ale hovoria: Nemôžeme písať svoje anjelské odkazy na oblohu. Kedykoľvek si teda všimnete, že sa vo vašom živote objavujú nejaké modelové situácie – najmä ak prichádzajú ako odpoveď na vaše otázky alebo modlitby – venujte im pozornosť a verte im. Keď opakovane počujete rovnakú pieseň alebo zaznamenávate rovnaké číselné poradie, kto za to podľa vás môže? Vaši anjeli, samozrejme!
Anjeli nám svoje posolstvá oznamujú prostredníctvom číselných radov. Môže sa to diať dvomi spôsobmi. Buď začujete v uchu jemné šepkanie a zdvihnete zrak práve včas, aby ste zaznamenali napríklad čas na hodinách alebo nejaké telefónne číslo. Treba si všímať, či neuvidíte rovnaký číselný rad – anjeli teda dúfajú, že si uvedomíte, že túto kombináciu ste už videli. Napríklad 1:11 alebo 11:11 a podobne.
Druhý spôsob od anjelov sú fyzické zásahy – v zmysle, že anjeli zariadia, aby sa napríklad pred vaše auto dostalo také auto s ŠPZ, ktorého číselná kombinácia je špecifická pre vás. Alebo odrazu tie čísla budú na bilbordoch.

Číselné kombinácie


Ide o základné vysvetlenie číselných radov. Niekedy sa ale môže stať, že na vašu situáciu sa vzťahuje iná kombinácia, vtedy žiadajte vlastných anjelov o vysvetlenie, radi vám ich vysvetlia. Opýtajte sa: „Čo sa mi snažíte povedať?“. Verím, že význam s pomocou vnímania anjelských odpovedí dokážete rozlúštiť.

KOMBINÁCIE

Tých je skutočne veľa, ale aj keď som pôvodne nemala v úmysle ich prepisovať na web, nakoniec som došla k rozhodnutiu ich postupne dávkovať... Ale nie tuto, ale v skupine na FB - Kvantovou optikou. Ak by vás to zaujímalo, budú tam pribúdať každý utorok, kým sa postupne nevystriedajú všetky. Začínam ich zverejňovať od 2.11.2021. 
V prípade, že sa chcete stať členom tejto skupiny, nájdete nás tu SKUPINA Kvantovou optikou na FB.  

A ako s nimi pracovať? 
Zverejňovať budem kombináciu dvojčísel, tak ako je to podľa Doreen v knihe, kde sa ale píše: "Pokiaľ sa vo vašich obrazoch vyskytujú tri alebo viacej čísel, spojte dokopy výklady príslušných číselných kombinácií. Keď napríklad opakovane zaznamenáte číselný rad 321, použite výklad kombinácie 3 a 1 plus kombináciu 1a 2. Alebo ak sa k tomu cítite navádzaní, môžete čísla spočítať. Spočítavajte všetky ďalšie čísla dovtedy, až vám ostane iba jedno jediné číslo."
No a význam toho čísla nájdete nižšie...

ZDROJ: D. VIRTUE, Liečenie s anjelmi. Preložené z originálu: Healing with the Angels.Bratislava, 2007.
V prípade záujmu danú knihu vrelo odporúčam.

000

Pripomienka, že ste zjednotení s Bohom a
mali by ste vo svojom vnútri cítiť lásku svojho Stvoriteľa. Znamená to tiež, že istá situácia obehla celý kruh.

111

Starostlivo skúmajte svoje myšlienky a ubezpečte sa, že myslíte iba na to, na čo myslieť chcete, nie na to, čo nechcete. Tento číselný rad znamená, že sa pred vami otvárajú nové príležitosti a vaše myšlienky sa rekordnou rýchlosťou stávajú realitou. Trojčíslie 111 je ako jasné svetlo blesku, ktorým vás fotograf na okamih oslní. Znamená to, že si vesmír práve vyfotografoval vaše myšlienky a teraz ich vyvoláva do hmotnej podoby. Teší vás, aké myšlienky vesmír zachytil? Pokiaľ nie, zmeňte ich. Ak máte problémy s ovládaním a sledovaním svojich myšlienok, požiadajte
svojich anjelov, aby vám s tým pomohli.

222

Vaše čerstvo zasiate nápady začínajú prerastať do skutočnosti. Neprestávajte ich zalievať a vyživovať, a oni čoskoro vyrazia na svetlo, takže uvidíte dôkazy svojho zhmotňovania. Inak povedané – nevzdávajte sa iba päť minút pred zázrakom. Čoskoro sa prejaví a vy sa presvedčíte o výsledkoch svojej manifestácie, takže nepoľavujte! Naďalej si pestujte pozitívne myšlienky, používajte afirmácie a pokračujte vo vizualizovaní.

333

Sú vám nablízku nanebovzatí Majstri a tí chcú, aby ste videli, že vám ponúkajú svoju
pomoc, lásku a spoločnosť. Volajte ich často na pomoc, najmä keď okolo seba vidíte kombinácie čísla 3. Medzi najznámejších nanebovzatých Majstrov patria Ježiš, Mojžiš, Mária, Quan Yin a Yogananda.

444

Ste obklopení anjelmi, ktorí vás ubezpečujú o svojej láske a ochote pomôcť. Nebojte sa,
pretože ich pomoc je blízko.

555

Držte si klobúky, pretože prichádza veľké životná zmena. Nemali by ste ju brať ako „pozitívnu“ alebo „negatívnu“, pretože všetky zmeny sú prirodzenou súčasťou behu života. Možno je táto zmena odpoveďou na vaše modlitby, takže v sebe naďalej pestujte víziu a pocit vlastnej vyrovnanosti.

666

Vaše myšlienky sú teraz v nerovnováhe, ste veľmi sústredení na hmotný svet. Tento číselný rad vás žiada, aby ste svoje myšlienky delili rovnomerne medzi nebo a zem. Tak, ako v známej Kázni na hore, aj vás anjeli nabádajú k tomu, aby ste sa sústredili na ducha a službu a spoľahli sa, že vaše hmotné aj emocionálne potreby budú automaticky uspokojené.

999

Dokončenie. Toto je koniec dôležitej fázy vášho osobného alebo celkového života. Je to tiež odkaz určený služobníkom Svetla podieľajúcich sa na liečení planéty, ktorý znamená: „Dajte sa do práce, pretože Matka zem vás potrebuje!“

777

Anjeli vám tlieskajú. Gratulujeme, darí sa vám! Neustávajte v usilovnej práci a verte, že váš sen sa stáva skutočnosťou. Toto je veľmi pozitívne znamenie, ktoré vás upozorňuje, že možno dôjde aj na ďalšie zázraky.

888

Istá fáza vášho života sa blíži ku koncu a toto znamenie vám má dať najavo, aby ste sa na to pripravili. Tento číselný rad môže znamenať, že zakončujete nejakú emocionálnu, pracovnú alebo vzťahovú fázu. Upozorňuje tiež, že na konci tunela sa objaví svetlo. Navyše to znamená, že „úroda dozrela – nečakajte so zberom a užite si ho“. Inými slovami, neodkladajte cestu za svojimi snami alebo radosť z plodov vašej práce.