Čakry

O čakrách je toho popísané už mnoho. Sú to energetické centrá. Vďaka nim sme všetci prepojení ale súčasne ostávame individualitou. Vibrujú na určitej frekvencii a farbe a ak ich máme krásne prečistené, harmonizované, cítime sa zdraví, šťastní, spokojní, vyrovnaní. V disharmónii čakry spôsobujú možné choroby, nespokojnosť a podobne.

Podrobnejší popis k čakrám nájdete nižšie. Verím, že vám tieto pripravené informácie pomôžu pochopiť, či uchopiť, náš energetický systém. Pravdou je, že od roku 1870 sme sa vyvinuli do deväť centrového systému, pôvodné dve čakry (alebo nazvime ich centrá solar plexu a srdca) sa rozdelili a evolučne nás definovali oveľa presnejšie vo fungovaní a stratégii našej energie, fungovania. Vzhľadom k tomu, že toto rozdelenie je z pohľadu Univerza ešte len "minútové", stále je možné a účinné pracovať  so starou klasikou. 

Koreňová čakra

Živel - zem

Farba – červená

Symbol – lotos so štyrmi okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – čuch
Umiestnenie - Nachádza sa medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi, spája sa s kostrčou a otvára sa smerom dole. U žien sa otáča doľava, u mužov doprava.

Funkcia a vlastnosti

Jej hlavnými vlastnosťami sú prapôvodná životná energia, sila presadiť sa, dobyvačnosť, spolupatričnosť so zemou, túžba vlastniť, stabilita, prežitie, opora, bezpečnosť, pokoj a nepokoj, schopnosť nájsť miesto v živote, na telesnej úrovni ovláda vylučovanie. Spája nás s fyzickým svetom, cez ňu sa privádza kozmická energia na telesnú úroveň a zároveň energia zeme prúdi do našej energetickej sústavy. Zem ako živel nám dáva zemitú pevnosť a „pevnú pôdu pod nohami“, silu presadiť sa, vytrvať. 

Disharmónia

Ak je koreňová čakra zablokovaná, v oblasti emócii pociťujeme veľký strach, hlavne o prežitie a hmotné zabezpečenie, prevláda ego, pýcha, lenivosť, hnev, komplexy menejcennosti, perfekcionalizmus, nezvládnutá sexualita a vášeň. Ignorujeme potreby svojho tela – strava, pohyb, oddych. Násilne presadzujeme svoje predstavy, sme neohľaduplní, zlostní až útoční. 

Následky – poruchy hrubého čreva, prostaty, vaječníkov, sexuálne dysfunkcie, hemoroidy, problémy s nohami – bolesti, obehové problémy, kŕčové žily... Máme chatrné telo, málo telesnej a duševnej sily, starosti. 

Prečistenie a aktivácia

Skúste pozorovať vychádzajúce alebo zapadajúce krvavočervené slnko, rannú zoru či večerný súmrak. Lotosový sed alebo sed s prekríženými nohami na zemi a vedome vdychujeme jej vôňu. Pomôcť si môžeme aj kryštálmi a to: achátom, hamatitom, červeným jaspisom, granátom, červeným koralom či rubínom.

Sakrálna čakra

Živel – voda

Farba – oranžová

Symbol – lotos so šiestimi okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – chuť 

Umiestnenie - Nachádza sa nad pohlavnými orgánmi, v oblasti brucha medzi lonovou kosťou a pupkom.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:

- Túžba po upokojení fyzických potrieb: jedlo, pitie, sex. Vzrušenie.

- Závislosti: na alkohole, drogách, jedlo a podobne.

- Vaše telo: spánok, životný štýl, hmotnosť, zdravie, myšlienky na vzhľad.

Ak sa stresujete týmito témami, sakrálna čakra sa zmenšuje a zablokuje. Môžete mať pocit neprirodzenej únavy, apatie.                                               

Emócie pri bloku

Nadmerná psychická závislosť, neistota, úzkosť, beznádej, strach, neznášanlivosť, nízka sebaúcta, zadržané emócie, sebadeštrukcia. 

Následky bloku

Gynekologické problémy, poruchy menštruácie, problémy s plodnosťou, mykózy, choroby semenníkov, časté zápaly akéhokoľvek druhu, zápaly kĺbov, problémy s ľadvinami, močovým mechúrom. 

Funkcia

Táto čakra je centrom pôvodných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Voda ako živel tu predstavuje zdroj, z ktorého pochádza biologický život. Bez vody ho niet. Energia sakrálnej čakry je príťažlivou silou medzi mužským a ženským princípom v celej prírode, prejavuje sa v nás vo forme citov a tvorivého konania. Voda má aj symbol očisťovania – odstraňuje všetko, čo znečisťuje myseľ aj telo. V telesnej sfére sa to prejavuje formou činnosti obličiek a močového mechúra. 

Harmónia

Otvorený a prirodzený vzťah k ľuďom, najmä opačnému pohlaviu, prijímame udalosti života tak, ako plynú a vieme sa vysporiadať s emóciami, ktoré prinášajú. Vieme byť otvorení, pohlavné spojenie je pre nás s milovanou osobou vyvrcholením a harmonickým súzvukom. Máme pocit, že náš život má zmysel a je obohacujúci pre všetkých. 

Disharmónia

Strácame prirodzenosť a otvorenosť, stávame sa po sexuálnej stránke príliš hrubí alebo apatickí, záleží nám len na uspokojovaní vlastných potrieb.

Čakra Solar plexu

Živel – oheň

Farba – žltá

Symbol – lotos s desiatimi okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – zrak

Umiestnenie - Nad pupkom pod rebrami.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:

- Sila a moc – strach z moci alebo naopak túžba mať väčšiu moc, strach z autorít, posadnutosť mocou a silou.

- Ovládanie – strach z ovládania ostatnými, strach zo straty kontroly, túžba po sebaovládaní, túžba mať kontrolu nad situáciou... 

Emócie pri bloku

Smútok, starosti, slabé sebavedomie, pocit bezmocnosti, ľútosti a viny, hnev, nerozhodnosť, agresia, nepriateľstvo, podráždenosť, ohováranie iných, prípadne opačný efekt ako je prehnaná starostlivosť, rozdávanie sa, prílišná zodpovednosť a prehnaná svedomitosť, potláčaný hnev a zlosť, pocit zbytočnosti. 

Následky bloku

Najčastejšie to bývajú choroby pankreasu, pečene, žalúdka či tráviaceho traktu, poruchy sleziny a lymfatického systému. 

Funkcia

Tretia čakra je spojená s ohňom – teda svetlo, teplo, energia, aktivita, očista duše, naše vnútorné slnko, centrum sily. Je to naše emocionálne centrum – aktívny vzťah k veciam, ľuďom, sympatie, antipatie. Vnímame iných cez ich vibrácie a reagujeme. Sú pre nás príjemné, pozitívne alebo naopak nepríjemné, zlé. Vnímame nebezpečenstvo, vtedy sa čakra stiahne. Ak vnímame pozitívne vibrácie, sme plní svetla a čakra vyžaruje žiaru, ktorá nás obkolesí a vytvára pocit istoty, sebavedomia. Solar plexus je jadrom našich schopností byť súčasťou spoločnosti a schopnosti sa v nej presadiť. 

Harmónia

Ak je tretia čakra v harmónii, naše pocity sú pozitívne, sršíme optimizmom, vyžarujeme vnútorné svetlo, ktoré pozitívne ovplyvňuje život. Solar plexus umožňuje prúdenie svetla do nášho života – sviežosť, otvorenosť, radosť, spokojnosť so sebou samým, rešpektovanie pocitov iných, schopnosť prijímať životné skúsenosti a poznať ich význam pre náš rozvoj a rast. 

Disharmónia

Rýchle ovplyvňovanie vecí podľa vlastného názoru, presadzovanie moci a dobývanie, vnútorný nepokoj, ktorý nás ženie presadzovať vlastnú vôľu, pocit nespokojnosti. Nízka sebaúcta, ktorá núti preháňať aktivitu a dokazovanie vlastných kvalít. Dostavuje sa permanentné vnútorné napätie, cítima sa byť stále v strehu.

Srdcová čakra

Živel – vzduch

Farba – zelená a ružová

Symbol – lotos s dvanástimi okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – hmat

 Umiestnenie - Nachádza sa uprostred hrudníka.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:

- Medziľudské vzťahy: s matkou, otcom, rodinou, partnermi, spolupracovníkmi, zamestnávateľmi, učiteľmi...

- Láska: pochádzajúca z vyššieho ja, romantická aj platonická, medzi rodinou.

- Puto k ľuďom: spoluzávislosť, závislosť, posadnutosť inou osobou.

- Milosrdnosť aj nemilosrdnosť: voči sebe alebo inému človeku, národu, politickej strane a podobne.

Emócie pri bloku

Bolesť, smútok, hnev, krivda, premenlivé a negatívne pocity, bezcitnosť, absencia súcitu.

Následky bloku

Najčastejšie to bývajú srdcové vady a poruchy, problémy s tlakom, imunitné poruchy, alergie, astma, problémy priedušiek a pľúc, poruchy spánku a horná časť chrbtice.

Funkcia

Srdcová čakra tvorí stred sústavy čakier – spájajú sa tu tri spodné fyzicko-emocionálne centrá a tri horné duševno-duchovné centrá pre prúdenie energie. Vzduch ako element predstavuje pohyblivosť srdca, smerovanie k niečomu, kontakt, dojatie, tu je centrum našej schopnosti vcítenia sa, súcitu, vnímania krásy prírody, harmónie v akomkoľvek umení. Slová, obrazy a zvuky sa premieňajú na pocity. Srdce spájame s láskou, je to centrum lásky bez podmienok, ktorú nemožno ani vlastniť a ani stratiť. Srdcová čakra nám umožňuje prejaviť svoje túžby po kontakte, splynutí, láske, porozumení. Cez ňu môžeme uskutočňovať pozitívne zmeny a uzdravovania, láska k sebe, pozitívne prijímanie našej bytosti nás môže posunúť ďalej, zmeniť, uzdraviť. Potom vieme prejavovať a rozdávať lásku iným, dokážeme mať zo života radosť.

Harmónia

V harmónii dokážeme vyžarovať vrúcnosť, srdečnosť, veselosť, naše pocity sú bez vnútorných zmätkov, konfliktov či neistoty. Miluje pre lásku, z radosti z rozdávania, neočakávame protislužbu, naše konanie je ovplyvnené láskou a cítime sa bezpeční.

Disharmónia

Nevyváženosť srdcovej čakry spôsobuje neschopnosť milovať, dávať nezištne, nezvykneme si to vôbec uvedomiť alebo priznať, za svoju lásku očakávame uznanie a potvrdenie, pociťujeme sklamanie, ak naše milovanie nie je dostatočne ohodnotené. Ďalším aspektom je to, že milujeme len jedným smerom, síce lásku rozdávame zo svojej vnútornej sily, ale neotvoríme sa prijímaniu lásky, hodnotíme to ako slabosť, nežnosť a jemnosť nás privádza do rozpakov, nahovárame si, že lásku nepotrebujeme, no často to býva len citová blokáda zo sklamania a neopätovanej lásky.

Krčná čakra

Živel – éter

Farba – belasá, zelenomodrá či striebristo modrá

Symbol – lotos so šestnástimi okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – sluch

Umiestnenie - Nachádza sa medzi krčnou jamkou a ohryzkom.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:

- Pravdovravnosť: voči sebe, blízkym, známym, klientom, zákazníkom...

- Komunikácia: spev, písané aj hovorené slovo, umelecká tvorba, chaneling a učenie iných.

- Schopnosť požiadať o svoje potreby: Bohu, blízkym, zamestnávateľovi ale aj sebe samému.

Emócie pri bloku

Odpor, hnev, znechutenie, nepriebojnosť, neschopnosť povedať nie alebo vyjadriť súhlas, prehnaná či naopak nedostatočná zodpovednosť, strach komunikovať a vyjadrovať svoj názor, strnulosť v určitom type správania, pocity viny, neochota počúvať.

Následky bloku

Choroby štítnej žľazy, hrdla, čeľustí, úst, hrtanu, hlasiviek, bolesti krčnej chrbtice, oblasť lopatiek, poruchy sluchu.

Funkcia

Je to centrum ľudskej vyjadrovacej schopnosti, komunikácie, inšpirácie, slúži ako prepojenie medzi našim myslením a cítením, medzi impulzom a reakciou naň. Cez krčnú čakru dostávame obsah vnútorných čakier von – smiech, plač, cit, lásku, strach, hnev, úmysly a túžby, myšlienky, názory, vnímanie svojho vnútra. Živel éter sa považuje za látku, z ktorej sa zahustením formujú živly nižších čakier – zem, voda, vzduch, oheň. Éter (akaša) sa definuje ako priestor, v ktorom sa vytvárajú a pôsobia hustejšie živly. Éter je nositeľ zvuku, slova, komunikácie,, mimiky... Nezabudnime však, že vyjadrovať môžeme len to, čo v sebe máme.

Harmónia

Bez obáv a úprimne vyslovujeme svoje myšlienky, pocity a vnútorné poznatky, dávame najavo svoje silné no aj slabé stránky, sme vnútorne úprimní voči sebe druhým. Naše vyjadrovanie je tvorivé, dokážeme aj mlčať, ak je to potrebné, počúvame iných nielen ušami ale aj srdcom a s porozumením. Vieme povedať NIE ak je to potrebné, zachovávame si slobodu a nezávislosť.

Disharmónia

Problémy s vyjadrovaním slov, myšlienok, skutočných pocitov. Nejdeme proti názorom iných, skrývame sa za slová, gestá, nechceme vyzerať ako slaboch, preto zvykneme robiť zo seba nasilu siláka a tlačíme až sa nakoniec z povinností stane veľké bremeno. Vyjadrujeme sa hrubo, neprívetivo, odmerane.

Čakra tretieho oka

Farba – indigovo modrá

Symbol – lotos s deväťdesiatimi šiestimi okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – všetky zmysly (aj nadzmyslové vnímanie)

Umiestnenie - Medzi obočím, uprostred čela.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:

- Budúcnosť: túžba alebo nechuť vedieť, čo nás čaká.

- Minulosť: ak máte pocit, že vás niečo z minulosti desí, bojíte sa toho.

- Viera v duchovno: túžba alebo nechuť vidieť anjelov či duchov.

Emócie pri bloku

Zmätok, labilita, chyby v sebahodnotení a v pohľade na svet.

Následky bloku

Problémy s hypofýzou a hormonálnym systémom, rastové a vývojové problémy, bolesti hlavy a migrény, poruchy centrálneho nervového systému, slabá koncentrácia, pomalé myslenie, náchylnosť k schizofrénii, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, poruchy zraku, ušné choroby.

Funkcia

Tretie oko je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnej schopnosti rozlišovať. Naše myšlienky, pocity, toto všetko je spojené s podvedomím a cez tretie oko sme spojení s vesmírnymi tajomstvami. Šiesta čakra je sídlom našej predstavivosti, ktorá vytvára energiu potrebnú na splnenie myšlienky.

Harmónia

V súčasnosti má tretie oko málokto otvorené , no aj s len jej čiastočný otvorením sa harmónia prejavuje bystrím rozumom, duševnou obratnosťou, vedeckým bádaním. Schopnosť vizualizácie a intuitívne chápanie súvislostí, myslenie sa opiera o fantáziu, občas pozorujeme, že naše myšlienky sa spontánne plnia. Vnímame svet iným spôsobom, prekračujeme hranice racionálneho rozumu, intuícia otvára cestu k jemnejším úrovniam, vnímame javy z minulosti aj budúcnosti.

Disharmónia

Pri disharmónii sa prejavuje priorita rozumu, človek žije len na základe poznania intelektu. Berieme len to, čo je sprostredkované racionálnym myslením, platí len to, čo sa dá vedecky dokázať a rozumom pochopiť. Tiež sa môže prejaviť snaha ovplyvňovať ľudí na základe svojich vlastných myšlienok. Tiež vnímame len vonkajší svet, na vnútorný zabúdame, duchovné rady sú len bludom a nezmyslom.

Korunná čakra

Farba – fialová, zlatá a biela

Symbol – lotos s tisíc okvetnými lístkami

Zmyslová funkcia – všetky zmysly (aj nadzmyslové vnímanie)

Umiestnenie - Na temene hlavy.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:

- Boh, náboženstvo: negatívne a pozitívne pocity a myšlienky, viera ako taká, hnev či zdesenie, že niekto z „hora“ vám chce diktovať, čo a ako máte robiť.

Emócie pri bloku

Zúfalstvo, beznádej, depresie spojené so stratou zmyslu života. Pocit oddelenosti a osamotenosti, nedostatok sebapochopenia, nemožnosť nájsť cestu a smer.

Následky bloku

Nervové choroby, panika, psychózy, mánie, poruchy mozgu, imunitného systému, poruchy učenia, depresie, bolesti hlavy a závrate.

Funkcia

Korunná čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku, zjednotenie energií všetkých čakier, miesto, kde sme doma. Jej otvorením sa dostávame k vlastnej podstate. Meditáciou a otvorením siedmej čakry odstraňujeme posledné zbytky blokád iných čakier. Korunná čakra nemá bloky ako také, je len viac alebo menej otvorená, teda cez ňu prúdi viac či menej energie a tak sa aj my dostávame na niektorý stupeň nášho vývoja. Jej postupným otváraním spoznávame nepoznané pocity spojené s vesmírom, po jej úplnom otvorení korunná čakra prestáva prijímať, ale vysiela kozmickú energiu.

Harmónia

Bez jej otvorenia nemôžeme naplno precítiť ani harmóniu v ostatných čakrách a prijať duchovné pravdy.